Zakopane z Gubalowki

Gminy terenów turystycznych w ślad za wspólnym stanowiskiem dotyczącym funkcjonowania stoków narciarskich przedstawiły propozycję obostrzeń dla otwarcia usług hotelarskich i gastronomicznych. Obostrzenia są bardzo restrykcyjne, jednak dadzą możliwość przyjmowania gości.

Protokół sanitarny wypracowany przez samorządy turystycznych terenów daje możliwość otwarcia zamkniętej do tej pory gastronomii oraz usług noclegowych. Warunkiem jest maksymalnie 50% obłożenie oraz negatywne wyniki badań COVID-19 u wszystkich pracowników.
Hotelowe baseny i strefy SPA mają pozostać zamknięte.
Protokoły sanitarne zostały przygotowane dla każdej strefy, z którą mogą się zetknąć goście podczas wypoczynku.

Założenia ogólne

 • Obsługa obiektów stosuje się do rozporządzeń ministerialnych w zakresie przestrzegania reżimów sanitarnych, decyzji i wytycznych lokalnych inspektorów stacji sanitarno - epidemiologicznych w celu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się SARSCoV-2.
 • W obiektach zatrudniających powyżej 10 osób należy wyznaczyć koordynatora ds. wdrażania i przestrzegania protokołów sanitarnych.
 • Każda strefa obiektu musi posiadać odrębny protokół sanitarny (czyli inny dla restauracji, odrębny dla strefy mieszkalnej czy recepcji, itd.).
 • Protokoły sanitarne obiektu muszą być zatwierdzone przez powiatową stację sanitarno – epidemiologiczną.
 • Obiekt hotelowy nie może przekroczyć 50% swojej pojemności.
 • Z ramienia gminy przeprowadzane są wyrywkowe kontrole przestrzegania protokołów sanitarnych.

Obostrzenia dla personelu

 • Każdy członek personelu powinien mieć negatywny test na obecność wirusa SARSCoV-2.
 • Poszczególni pracownicy powinni wykonywać pracę w stałych strefach obiektu bez zmiany zakresu czynności i miejsca wykonywania pracy w celu profesjonalnego przestrzegania protokołów sanitarnych na poszczególnych stanowiskach pracy.
 • Personel hotelowy nie korzysta wspólnie z pomieszczeń socjalnych, np. brak wspólnych posiłków pracowników.
 • W dużych obiektach pracownicy powinni korzystać wyłącznie z wcześniej wyznaczonych łazienek.

Obostrzenia na recepcji

 • Gość w ogóle nie pojawia się na recepcji w czasie pobytu.
 • Recepcja w dużych obiektach pracuje w ruchu jednokierunkowym.
 • Kontakt gości hotelowych z recepcją odbywa się drogą wewnętrznej sieci telefonicznej lub przez wiadomość elektroniczną.
 • Nie stosuje się zasady wydawania kluczy do pokoi - klucz znajduje się już w pokoju. Gość po zakończonym pobycie wrzuca go do zbiorczej skrzynki z systemem dezynfekcji.
 • Zameldowanie odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną.
 • Płatności, łącznie z opłatą miejscową dokonywane są z góry drogą elektroniczną, bez konieczności kontaktowania się z recepcją.

Obostrzenia w pokojach hotelowych

 • Nie stosuje się zamawiania posiłków do pokoi - w celu ograniczenia kontaktu z obsługą.
 • W pokojach dostępne są rękawiczki jednorazowe.
 • Z użytku zostają wyłączone wewnętrzne windy, używane tylko i wyłącznie przez osoby niepełnosprawne.
 • Goście hotelowi przemieszczają się po obiekcie w maseczkach i rękawiczkach jednorazowych.
 • W przypadku kilkudniowych pobytów gości w pokoju hotelowym obsługa nie przeprowadza sprzątania - w celu ograniczenia kontaktu z gościem.
 • Podczas pobytów kilkudniowych pościel i ręczniki nie są wymieniane w każdym dniu.
 • Po każdym pobycie pokoje są dezynfekowane i wyłączone z użytku przez 24h. Po tym czasie można je ponownie wynająć.

Obostrzenia w barach i restauracjach oraz wydawanie posiłków

 • Obowiązująca zasada: jeden pokój do jednego stolika. Goście na czas pobytu korzystają cały czas z tego samego stolika/miejsca.
 • Posiłki i napoje podawane są przez personel do stolika.
 • Nie stosuje się tzw. szwedzkiego stołu.
 • Bary w obiektach hotelowych zostają zamknięte.
 • Osoby niebędące gośćmi hotelu nie mogą przebywać na jego terenie.
 • Obsługa wyznacza godziny posiłków dla każdego pokoju, w takich grupach, aby uniknąć spotkania się wszystkich gości hotelowych w jednym czasie w restauracji - czyli w jednym czasie maksymalnie 1/3 gości.
 • Obiekty restauracyjne czynne do godziny 21.00.
 • Wykorzystanie sal restauracyjnych tylko w 50%.

Strefa rekreacji i wypoczynku

 • Strefy spa i fitness w obiektach hotelowych pozostają zamknięte.
 • Baseny wewnętrzne pozostają zamknięte.
 • Oferta rekreacyjna wyłącznie na zewnątrz obiektu na świeżym powietrzu.

Place Zabaw

 • Nie ma zajęć dla dzieci z animatorem wewnątrz obiektu.

Tereny górskie są bezpieczne
Samorządowcy, którzy wypracowali powyższe obostrzenia zapewniają, że miejscowości turystyczne są odpowiednio przygotowane oraz usytuowane, aby zapewnić bezpieczny pobyt turystów.- Górskie kurorty od wielu lat budowały swoją przestrzeń publiczną tak, aby potencjalni turyści mieli jak najlepsze i najbezpieczniejsze warunki do wypoczynku. Na terenie naszych gmin zieleń miejska zajmuje nawet 90% powierzchni. Rozproszona zabudowa na dużym obszarze jest idealnym miejscem izolowania się od dużych skupisk ludzi – zapewniają przedstawiciele gmin, których przedsiębiorcy żyją z turystyki.Protokół został podpisany przez 50 samorządów, którzy są przedstawicielami gmin z aż siedmiu powiatów.