smog jpg

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska proponuje władzom miasta Nowy Targ prowadzenie równoległych pomiarów w dwóch lokalizacjach - przy placu Słowackiego 14 i al. Tysiąclecia 74. Jeżeli burmistrz Grzegorz Watycha wyrazi zgodę, zamontowana będzie dodatkowa stacja w pierwszej dekadzie stycznia 2022 roku.

Oto kolejny komunikat GIOŚ-u:

„Dostrzegając potrzebę zapewnienia możliwie precyzyjnej informacji dotyczącej stanu powietrza w Nowym Targu Główny Inspektorat Ochrony Środowiska zwrócił się do Burmistrza Nowego Targu z propozycją czasowego wykonania pomiarów porównawczych zanieczyszczenia powietrza pyłem zawieszonym PM10 oraz benzo(a)pirenem w dotychczasowej lokalizacji stacji pomiarowej przy placu J. Słowackiego 14.

Czasowe prowadzenie równoległych pomiarów w dwóch lokalizacjach pozwoli uzyskać dodatkowe informacje na temat rozkładu stężeń zanieczyszczeń powietrza w mieście Nowy Targ i pozwoli na dalszą weryfikację reprezentatywności nowej lokalizacji stacji monitoringu.

W przypadku pozytywnej odpowiedzi władz Nowego Targu, GIOŚ przeprowadzi dodatkowe pomiary w mieście w pierwszym kwartale 2022 roku”.