P3960406

Wzywamy Grzegorza Watychę do zmiany tej szkodliwej decyzji i podjęcia bardziej efektywnych działań na rzecz poprawy jakości powietrza - piszą do włodarza miasta,  członkowie Stowarzyszenia "Nowy Targ dla Mieszkańców" 

Pełna teść listu: 

Stowarzyszenie „Nowy Targ dla Mieszkańców” pragnie zaprotestować przeciwko nietrafionej i szkodliwej decyzji Burmistrza Miasta, w sprawie przeniesienia stacji pomiaru zanieczyszczenia powietrza. Wyrażamy zdumienie tym, że włodarz miasta, które w ostatnim czasie zostało okrzyknięte „Smogową Stolicą Europy”, problem szkodliwego dla zdrowia powietrza próbuje rozwiązać w tak nietrafiony sposób. Naraża tym samym na szwank dobre imię Nowego Targu i zdrowie mieszkańców. Jest to decyzja szkodliwa, bowiem funkcjonowanie stacji w jednym i tym samym miejscu jest niezwykle istotne dla monitorowania postępów w realizacji działań na rzecz ochrony powietrza. Dezaprobatę wobec takiego stanu rzeczy jednoznacznie wyraziły też w swoich oświadczeniach Główny Inspektorat Ochrony Środowiska i Polski Alarm Smogowy. Również my, jako stowarzyszenie „Nowy Targ dla Mieszkańców”, nie zgadzamy się na taką formę prowadzenia polityki ekologicznej.

Burmistrz Miasta w naszym przekonaniu zachowuje się w ten sposób, jakby ponad zdrowie i życie mieszkańców przedkładał swój interes wyborczy, licząc na sztuczną poprawę wskaźników jakości powietrza. Zapomina jednak, że to nie mieszkańcy są dla burmistrza lecz burmistrz winien pełnić rolę służebną w stosunku do mieszkańców. Wzywamy Grzegorza Watychę do zmiany tej szkodliwej decyzji i podjęcia bardziej efektywnych działań na rzecz poprawy jakości powietrza. Dotychczasowe działania nie przynoszą spodziewanego efektu. Jeżeli wziąć pod uwagę lata 2018-2020, to jakość powietrza, według wskazań stacji pomiarowej, ulega pogorszeniu w zakresie rakotwórczego benzoalfapirenu!

Działania na rzecz poprawy stanu środowiska winny być stać się priorytetem, bo mają realny wpływ na jakość życia w mieście, jego dobre imię, zdrowie i życie mieszkańców. Proszę pamiętać, że Nowy Targ jest dla Mieszkańców!

Jan Sięka
Stowarzyszenie "Nowy Targ dla Mieszkańców"

mat. nadesłany