robotydrogowe

W związku z rozbudową drogi powiatowej nr 1665K Skawa - Raba Wyżna w km 5+541,60 - 6+972,07 w miejscowości Spytkowice i Raba Wyżna, wykonawca robót (firma Holl-Bud) zawiadamia, że od 4 do 10 listopada 2020r. prowadzone będą prace remontowe całą szerokością drogi. W tym czasie droga będzie całkowicie nieprzejezdna.

Roboty będą prowadzone według następującego harmonogramu:

· w dniach 4-5 listopada 2020 (środa i czwartek) zamknięcie odcinka od drogi krajowej nr 7 w kierunku Raby Wyżnej,

· w dniach 6, 9, 10 listopada 2020 (piątek, poniedziałek, wtorek) wyłączenie z ruchu odcinka od drogi krajowej nr 7 w kierunku Skawy Górnej.