gminapiece211GMINA NOWY TARG. W ramach walki z niską emisją gmina Nowy Targ przeznaczyła w budżecie 250 tys. zł na dofinansowanie wymian starych i nieekologicznych źródeł ciepła. Wszczęła też nabór uzupełniający dla chętnych na kolektory słoneczne i pompy ciepła.

Z dofinansowania wymian starych pieców mogą skorzystać właściciele budynków jednorodzinnych położonych na terenie Gminy Nowy Targ. Mogą oni otrzymać do 75 procent udokumentowanych łącznych kosztów kwalifikowanych brutto, lecz nie więcej niż 7 tys. zł brutto dla jednego budynku.

Dotacja obejmuje:

  • demontaż i likwidację starego źródła ciepła (niskowydajne i nieekologiczne urządzenia grzewcze na paliwa stałe)
  • zakup i montaż nowego źródła ciepła (kotły gazowe, kotły na biomasę/pellet, kotły na zgazowanie drewna, kotły elektryczne, kotły olejowe, pompy ciepła)
  • zakup i montaż niezbędnej armatury towarzyszącej.

UWAGA!

  • dofinansowanie przyznaje się tylko raz dla danego budynku

- złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem dofinansowania

- dofinansowanie dotyczy tylko wymiany istniejącego już pieca. Niemożliwe jest otrzymanie dotacji, jeżeli miałby to być pierwszy piec dla tej nieruchomości

- wnioski będą przyjmowane i rozpatrywane wg kolejności wpływu.

Termin zakończenia wymiany kotłów: 31. października 2021 r.

Uwaga! Wymiana dotychczasowego źródła ciepła nie może zostać rozpoczęta przed podpisaniem umowy dofinansowania z Gminą Nowy Targ.

Nowy kocioł musi spełniać jednocześnie wymogi klasy 5 wg normy PN-EN 303-5:2012, wraz z potwierdzeniem spełnienia wymagań ekoprojektu określonych w Rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28. kwietnia 2015 r. dla kotłów na paliwa stałe z automatycznym podawaniem paliwa.

Lista kotłów spełniających ww. wymagania jest dostępna na stronie internetowej:

http://powietrze.malopolska.pl/kotly

Wniosek na wymianę źródła ciepła należy składać w terminie do 16. kwietnia 2021r. na dzienniku podawczym w Urzędzie Gminy Nowy Targ ul. Bulwarowa 9.

Wniosek o dofinansowanie można pobrać na stronie internetowej Urzędu Gminy Nowy Targ lub osobiście w Urzędzie. 

Informacje na w/w temat można uzyskać w Urzędzie Gminy Nowy Targ, Biuro Obsługi Mieszkańca oraz pod numerami telefonu: 18-26-32-202, 18-26-32-217

Przed przystąpieniem do wymiany pieca i złożeniem wniosku należy zapoznać się z Uchwałą Nr XXI/201/2021 Rady Gminy Nowy Targ z 18. lutego 2021 r. w sprawie: udzielania dotacji celowej na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła w ramach ograniczenia niskiej emisji w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie gminy Nowy Targ.

gminapiece212

Również do 16. kwietnia prowadzony jest nabór uzupełniający na montaż kolektorów słonecznych oraz pomp ciepła  w ramach programu: „Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie Gmin: Nowy Targ, Miasta Nowy Targ, Czorsztyn, Łapsze Niżne, Brzesko, Alwernia, Babice, Chrzanów, Libiąż oraz Trzebinia”.

Wnioski na montaż paneli solarnych i pomp ciepła trzeba składać na dzienniku podawczym w Urzędzie Gminy Nowy Targ, ul. Bulwarowa 9.

Informacje na w/w temat można uzyskać w Urzędzie Gminy Nowy Targ, Biuro Obsługi Mieszkańca oraz pod numerami telefonu: 18-26-32-202, 18-26-32-217.

Te instalacje korzystają z dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.