DSC 1278 KopiowanieGMINA SZAFLARY. Z początkiem roku udało się zakończyć generalny remont kuchni w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Szaflarach.

Dzięki otrzymaniu dotacji z Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników, Urzędu Marszałkowskiego w Krakowie i wsparciu Urzędu Gminy Szaflary, Gminnego Centrum Kultury Promocji i Turystyki w Szaflarach oraz naszych druhen i druhów, a także Koła Gospodyń Wiejskich Szaflary uzyskaliśmy zamierzony efekt, jakim była poprawa bezpieczeństwa, komfortu, wygody i nowoczesności w pomieszczeniach kuchennych naszej remizy cieszą się ochotnicy.

Wymieniono całą instalację elektryczną, przebudowano instalację wodno-kanalizacyjną, wykonano instalację wentylacyjną, gazową a także wymieniono płytki podłogowe i ścienne oraz wyrównano i pomalowano sufit. Zakupiono także nowe drzwi do chłodni i regały.

DSC 1290 Kopiowanie

Całkowity koszt remontu 103 821,42 zł, w tym:

49 887,00 – Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego dla Koła Gospodyń Wiejskich Szaflary na zakup urządzeń AGD

10 000,00 – Dotacja z Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników dla Ochotniczej Straży Pożarnej Szaflary

21 754,17 – środki przekazane przez Urząd Gminy Szaflary

18 480,25 – środki własne OSP Szaflary

3 700,00 – środki własne KGW Szaflary.

DSC 1280 Kopiowanie

Całkowity koszt remontu jest o wiele wyższy, ponieważ obejmuje także wkład jaki włożyli strażacy własną pracą, ofiarowanym materiałem, transportem itd. oraz sympatycy i sponsorzy.

Łącznie praca społeczna strażaków to 1 105 roboczo-godzin – wymiana instalacji elektrycznej, przebudowa instalacji wodno-kanalizacyjnej, wykonanie instalacji wentylacyjnej. Dzięki pracy społecznej strażaków udało się zaoszczędzić ok. 50 000 zł, które należałoby zapłacić firmie za wykonanie powyższych prac. Praca druhen i członkiń KGW wyniosła 81 godzin – wyniesienie wyposażenia kuchennego przed remontem i sprzątanie po remoncie.

DSC 1288 Kopiowanie

Dziękujemy bardzo za wsparcie Panu Romanowi Wcisło Z-cy Dyrektora Departamentu Funduszy Europejskich UMWM, Pani Jolancie Brańskiej Dyrektor FSUSR, Panu Rafałowi Szkaradzińskiemu Wójtowi Gminy Szaflary, Pani Iwonie Gal Dyrektor GCKPiT w Szaflarach, Pani Katarzynie Rzepce prezesce KGW, a także firmom: Market Budowlany „Panel” – Panu Mieczysławowi Furczoniowi, firmie F.H.U. KAL-TRANS – Panu Józefowi Kalacie, firmie Sichelski – Panu Adamowi Sichelskiemu, firmie URB – ,,Jyndrek’’ – Panom Andrzejowi Kalacie, Janowi Kalacie, Janowi Gałdynowi i Sławomirowi Ferkowi.

DSC 1297 Kopiowanie

Jesteśmy bardzo wdzięczni i wzruszeni okazaną pomocą, dodajecie nam skrzydeł i radości z wykonywanej pracy. My również staramy się być dla Was wsparciem i pomocą w różnych sytuacjach. Dobro zawsze powraca.

Bogu na chwałę, ludziom na pożytek. Dziękujemy.

Druhny i druhowie Ochotniczej Straży Pożarnej w Szaflarach

Fot. OSP Szaflary