Szaflaryzwol21GMINA SZAFLARY. Rada Gminy Szaflary podjęła uchwałę w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Zwolnienie przysługuje za okres styczeń - marzec 2021 roku i mogą z niego skorzystać podmioty działające w branży turystycznej świadczące usługi hotelarskie oraz właściciele wyciągów narciarskich, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.