grupy212KORONAWIRUS. W miniony weekend rząd skorygował Harmonogram szczepień przeciwko COVID-19. Pierwszy etap, który wystartował dzisiaj, zgodnie z sugestiami Rady Medycznej, został podzielony na trzy części. Nowe rozporządzenie obowiązuje od soboty 23. stycznia.

Po zaszczepieniu w etapie „zero” pracowników służb medycznych, farmaceutów, pracowników i studentów uczelni medycznych mających kontakt z materiałem zakaźnym oraz pracowników pomocy społecznej, przyszedł czas na etap pierwszy.

Został on podzielony na trzy podgrupy:

  • 1A - zaszczepieni mają zostać seniorzy powyżej 60. roku życia,
  • 1B - osoby z chorobami przewlekłymi - osoby urodzone po 1961 r. z następującymi stanami zwiększającymi ryzyko ciężkiego przebiegu COVID-19: dializowane, z chorobą nowotworową w trakcie leczenia do roku, licząc od dnia ostatniej hospitalizacji do dnia podania pierwszej dawki szczepionki przeciwko COVID-19, w trakcie przewlekłej wentylacji mechanicznej lub po przeszczepieniu komórek, tkanek i narządów;
  • 1C - nauczyciele i przedstawiciele służb mundurowych.

Ze szczepień w etapie pierwszym mogą korzystać również pacjenci hospicjum domowego oraz placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku

W grupie nauczycieli wymieniani są: nauczyciele, wychowawcy i inni pracownicy pedagogiczni oraz zatrudnieni w przedszkolu, innej formie wychowania przedszkolnego, szkole lub placówce działającej w systemie oświaty, osoby pracujące z dziećmi w placówce opiekuńczo-wychowawczej oraz w ramach form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, nauczyciele akademiccy zatrudnieni w uczelniach innych niż medyczne oraz inne osoby prowadzące na uczelni zajęcia ze studentami lub doktorantami zgodnie z odpowiednim programem studiów albo kształcenia.

Przedstawiciele służb mundurowych w tej grupie to: prokuratorzy i asesorzy prokuratury, członkowie ochotniczych straży pożarnych, ratownicy górscy i wodni wykonujący działania ratownicze, funkcjonariusze albo żołnierze: Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Straży Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Celno-Skarbowej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Ochrony Państwa, Służby Więziennej, Inspekcji Transportu Drogowego, straży ochrony kolei.

W ramach etapu pierwszego będą mogły być szczepione "osoby urodzone po 1961 r. z następującymi stanami zwiększającymi ryzyko ciężkiego przebiegu COVID-19: dializowane, z chorobą nowotworową w trakcie leczenia do roku, licząc od dnia ostatniej hospitalizacji do dnia podania pierwszej dawki szczepionki przeciwko COVID-19, w trakcie przewlekłej wentylacji mechanicznej lub po przeszczepieniu komórek, tkanek i narządów".

grupy211

Wiadomo też, jakie grupy osób obejmą etapy drugi i trzeci. Daty jednak jeszcze nie padły.

Etap drugi:

  • osoby poniżej 60. roku życia z chorobami przewlekłymi lub w trakcie diagnostyki i leczenia, wymagającego wielokrotnego lub ciągłego kontaktu z placówkami ochrony zdrowia,
  • osoby bezpośrednio zapewniające funkcjonowanie podstawowej działalności państwa i narażone na zakażenie ze względu na częste kontakty społeczne, m.in.: pracownicy sektora infrastruktury krytycznej, dostaw wody, gazu, prądu, usług teleinformatycznych, poczty, bezpieczeństwa żywności i leków,
  • pracownicy transportu publicznego,
  • urzędnicy odpowiedzialni za zwalczanie pandemii. 

Etap trzeci:

  • osoby powyżej 16. roku życia, bez schorzeń zwiększających ryzyko ciężkiego przebiegu i zgonu z powodu COVID-19,
  • przedsiębiorcy i pracownicy sektorów zamkniętych.