Archiwum Czasu red. Rydel 1

Może bardziej adekwatne byłoby napisać zjawiskowe? Już wydaje się być, a może tak jest? Dlatego postaram się w recenzji o tym napisać.  

 Pod koniec minionego 2020 roku i z początku obecnego ukazały się w ramach tej serii trzy płyty kompaktowe CD opatrzone osiemnastostronicową książeczką przybliżającą ich zawartość.

Autorem, redaktorem i zarazem wydawcą, co należy podkreślić,  jest ta sama osoba: Ryszard M. Remiszewski, znany tym czytelnikom, którym nasza tematyka podhalańska, orawska, spiska i pienińska jest bliska. Tym to regionom od lat poświęca swoją działalność publicystyczną, dziennikarską, redakcyjną i wydawniczą.

„Archiwum Czasu” jest niejako dokumentacją cząstki tych dokonań, które mają utrwalać mijający czas pełen zdarzeń i ludzi, którzy się minęli i zapisali z jak najlepszej strony, o których powinniśmy pamiętać, uszanować i polecać ich dorobek przyszłym pokoleniom.

Dziwnym trafem pokłosiem działalności dziennikarskiej Autora – jak czytamy we wstępach - okazały się zachowane stare mikrokasety analogowe do dyktafonu, które służyły do rejestracji prowadzanych rozmów, wywiadów, czy też nagrań z różnego rodzaju rocznic, konferencji, sympozjów itp., które po bieżącym wykorzystaniu były ponownie przegrywane podczas pracy.

Z czasem dyktafony cyfrowe, coraz bardziej wyrachowane, wyparły analogowe. Na szczęście mikrokasety do tych ostatnich nie zostały wyrzucone. Przeleżały się w zakamarkach szafy, wśród innych szpargałów. Po latach odnalezione okazały się właśnie tym niebywałym, zjawiskowym skarbem, ku zaskoczeniu samego Autora. Na nich to zachowały się nagrania, które po latach okazały się cennym zapisem archiwalnym, naprawdę coś pięknego!

 

Archiwum Czasu A. Haniaczyk 2

 

Mikrokasety – niestety nie wszystkie - przechowały się w miarę dobrym stanie. Jednakże przed przeniesieniem na płyty kompaktowe ich zawartość wymagała specjalistycznej obróbki czyli konwersji analogowo-cyfrowej. Pokłosiem jej wykonania są właśnie te pierwsze płyty kompaktowe starannie wydane, opatrzone opisem w postaci osiemnastostronicowej książeczki załączonej do kasety. Ukazały się w kolekcjonerskim nakładzie, przede wszystkim z przeznaczeniem dla bibliotek i specjalistycznych zbiorów, tylko nieliczne, pojedyncze dla koneserów i znawców tematyki regionu.

Wydane płyty kompaktowe odnoszą się do regionu orawskiego. Co zawierają?

 

Archiwum Czasu ks. W. Pilarczyk 2

 

Pierwsza mieści nagranie z uroczystości obchodzenia jubileuszu 90.lecia urodzin red. Leona Rydla w Jabłonce 16 czerwca 2001 r. (43’10’’).

Druga zatytułowana „Ty mos serce orawskie” zawiera dwa wywiady z ks. Władysławem Pilarczykiem, wielce zasłużonego dla regionu, wydawcy, publicysty, przewodniczącego Towarzystwa Przyjaciół Orawy, nagrane w Krakowie 21 maja i 31 maja 2006, w sumie 55’ 41’’.

Trzecia „Andrzej Haniaczyk Gogola” zawiera nagrane wywiady, jeden 21 kwietnia 2007 w Jurgowie, rodzinnej miejscowości Haniaczyka. Wędrując po wsi wspomina zapamiętany stary Jurgów i swoje życie z nim związane (39’01’’). Drugi utrwalony 25 kwietnia 2009 w Kościelisku, w jego pracowni, gdzie opowiada o instrumentach pasterskich – trombitach i rogach (46’40’’).

W sumie zamysł i wykonanie  „Archiwum Czasu” warte pochylenia się nad nim.

Barbara Fidyk