h1PODWILK. W kościele św. Marcina w Podwilku 73 uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 im. Św. Jadwigi Królowej zaśpiewało a cappella trzy pieśni: Hymn Narodowy, Rotę i Marsz Pierwszej Brygady. Tym sposobem III edycja Ogólnopolskiego Konkursu dla Szkół Podstawowych „Do Hymnu” – dotarła na Orawę.  

Występ oceniało dwuosobowe jury w składzie: prof. dr hab. Aleksandra Paszek-Trefon z Katowic oraz prof. dr hab. Wiesław Delimat z Krakowa.

Uczniowie w skupieniu i z zachowaniem zasad bezpieczeństwa realizowali zadania konkursowe, a mury kościoła parafialnego przyjmowały ich gromki śpiew.

Podczas przesłuchania konkursowego byli obecne były władze gminy i sołectwa,  ks. proboszcz Zbigniew Fidelus, nauczyciele i przedstawicielki rady rodziców SP1 w Podwilku.

h2

Materiał o udziale uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 w Podwilku w Ogólnopolskim Konkursie dla Szkół Podstawowych „Do Hymnu” udokumentowała ekipa, która na Orawę przyjechała z Warszawy w imieniu organizatora konkursu, czyli Narodowego Centrum Kultury.

Barbara Zgama / strona internetowa Urzędu Gminy Jabłonka

Fot. Łukasz Sowiński / strona internetowa Urzędu Gminy Jabłonka 

Foto i video relacje - na stronie internetowej Urzędu Gminy Jabłonka