turystyka20NOWY TARG. To nie przypadek, że najwyżej i najpiękniej położona z polskich wyższych szkół zawodowych oferuje kształcenie kadr na kierunku Turystyka i Rekreacja. Co więcej – w perspektywicznych planach ma rozwijanie tej ścieżki edukacyjnej.   

W ciągu 3-letnim cyklu nauki (studia licencjackie trwają 6 semestrów, w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym) na profilu Turystyka i Rekreacja (w skrócie TiR) można zdobyć branżowe wykształcenie, wybierając moduł: Obsługa ruchu turystycznego i zarządzanie w turystyce - tzw. ORT lub Rekreacja ruchowa z odnową psychosomatyczną - tzw. RR.

Naukę można kontynuować na 2-letnich studiach magisterskich, wybierając Zarządzanie walorami turystycznymi lub Rekreację zdrowotną.

W procesie kształcenia na kierunku Turystyka i Rekreacja nacisk położony jest na wiedzę w połączeniu z praktyką.

Absolwenci kierunku TiR przygotowani są do świadczenia pracy w dziedzinie turystyki i rekreacji, opracowania oferty turystycznej i rekreacyjnej dla różnych grup odbiorców i komunikowania się w co najmniej jednym języku obcym.

 Atuty studiowania na kierunku Turystyka i Rekreacja to praktyczny profil nauczania; wykwalifikowana kadra wykładowców; możliwość zdobycia 7 dodatkowych certyfikatów i uprawnień zawodowych; ciekawe zajęcia terenowe i wycieczki techniczne; doskonale wyposażone pracownie i biblioteka; możliwość rozwoju pasji w kole naukowym; praktyki w zagranicznych hotelach, ośrodkach spa i przedsiębiorstwach związanych z branżą turystyczną w ramach programu Erasmus+; studia zagraniczne w ramach programu Erasmus+; przyjazna i twórcza atmosfera; możliwość udziału w konferencjach naukowych przeznaczonych dla młodych badaczy.

Siedem możliwych do zdobycia dodatkowych uprawnień w ramach studiów to:

- pilot wycieczek krajowych i międzynarodowych

- animator czasu wolnego

- instruktor narciarstwa zjazdowego

- instruktor fitness - nowoczesne formy gimnastyki

- instruktor fitness - ćwiczenia siłowe

- instruktor NordicWalking

- trener personalny

 Podhalańskie Koło Naukowe Turystyki (PKNT) funkcjonuje już 11 lat! 

Podczas zajęć z „Turystyki aktywnej” prowadzone są zajęcia i szkolenia z: turystyki górskiej, raftingu, kolarstwa, jeździectwa, wspinaczki, InO, trekkingu na rakietach śnieżnych, a także zajęcia z Bumper Ball i survivalu oraz szkolenia lawinowe. Studenci uczą się także przygotowywać profesjonalne gry miejskie i terenowe oraz questy.

W ramach ćwiczeń z przedmiotu „Turystyka uzdrowiskowa”  realizowane są zajęcia w dwóch partnerskich uzdrowiskach: Szczawnicy i Rabce. Na zajęciach z „Inwestycji turystycznych” odbywa się wycieczki techniczne w te miejsca, gdzie powstają nowe atrakcje turystyczne naszego regionu. Jest to okazja do rozmowy z managerami, inżynierami i inwestorami i poznania ich opinii na temat turystyki w biznesie i biznesu w turystyce.

Zajęcia terenowe z żeglarstwa planowane są w ośrodku sportów wodnych w Załężu nad Jeziorem Rożnowskim.

„Ćwiczenia regionalne” to eksploracja przede wszystkim regionów górskich Polski i Słowacji.

Praktyczna część zajęć zatytułowanych „Atrakcje turystyczne regionu” polega na odwiedzaniu niszowych i mało znanych perełek dziedzictwa kulturowego Podtatrza.

W ramach studiów prowadzone są także szkolenia w portach lotniczych, m.in. w Aeroporcie im. Jana Pawła II w Krakowie-Balicach.

Co trzeba zrobić, aby zapisać się na Turystykę i Rekreację?

Jest to bardzo proste. Wystarczy kliknąć na link

http://www.ppuz.edu.pl/zasady-rekrutacji-ii.html

następnie przygotować i złożyć niezbędne dokumenty.