P3820223NOWY TARG. Kadeci Katarzyna Chybowska, Alicja Cyrwus i Rafał Wacław z klasy II wojskowo-policyjno-pożarniczej to już szczęśliwi posiadacze indeksów uprawniających do podjęcia nauki na wszystkich wydziałach Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.

Zapewnił im to sukces w III edycji organizowanego przez Instytut Pamięci Narodowej ogólnopolskiego konkursu „Kresy - polskie ziemie wschodnie w XX wieku” (ubiegłego roku kadeci z Prywatnego LO dla Młodzieży w Szkołach im. prof. Venuleta zdobyli w nim wyróżnienie).     

Tegoroczni zdobywcy indeksów, jako uczestnicy konkursu wiedzy o historii polskich Kresów, wybrali temat: „Skarby osobliwości Kresów Wschodnich  na ukraińskim Podolu”. Zainspirowało ich to do przedstawienia w formie multimedialnej dworów, budynków publicznych, osobliwości przyrody, sanktuarium, cmentarzy, pomników oraz ich związków z dziejami i kulturą polską. Autorzy starali się zaprezentować ich powojenne losy oraz stan obecny. 

Zrealizowanym przez siebie filmem opowiedzieli dzieje: kościoła i cmentarza w Szarogrodzie, pałacu Potockich w Tulczynie, parku „Zofiówka” w Humaniu, kościoła w Nowokonstantynowie oraz klasztoru Karmelitów Bosych w Berdyczowie. Opiekę merytoryczną nad uczniami z ramienia Szkoły sprawował mjr Krzysztof Tekiel.

 Trójka z „Venuleta” znalazła się wśród ośmiu nagrodzonych indeksami laureatów z całej Polski.  Wielkie gratulacje!

Fot. z archiwum Szkoły