Anita Żegleń

Dzieci uczęszczające do podstawówki w Murzasichlu oraz Małem Cichem będą musiały przyzwyczaić się do nowej rzeczywistości. Od 2023 roku zmiany będą jeszcze większe. Część rodziców nie chce zmian i postulują, aby pozostać przy obecnej formule.

Od 1 września dzieci uczęszczające do Szkoły Podstawowej w Murzasichlu będą dowożone do szkoły w Małem Cichem. Wszystko przez kapitalną przebudowę szkoły w Murzasichu, która potrwa dwa lata. Obecnie szkoła w Małem Cichem jest modernizowana, aby mogła pomieścić uczniów z dwóch sołectw.

- Połączenie dwóch szkół dało nam oszczędności w kwocie 298 tys. zł, które teraz przeznaczyliśmy na gruntowny remont szkoły w Małem Cichem - mówi Anita Żegleń, wójt gminy Poronin. - Tam nie było toalet dla małych dzieci, że nie wspomnę o toaletach dla osób niepełnosprawnych. Sala gimnastyczna była chyba 25 lat temu remontowana. Ruszały się klepki. Fatalne zaplecze i klasy w fatalnym stanie - opisuje stan sprzed remontu wójt gminy.

Razem z gruntownym remontem do budynku trafią pomoce dydaktyczne, ławki, monitoring oraz wszystko, co było w likwidowanej szkole w Murzasichlu w dobrym stanie i nadawało się do użytku. - Cały czerwiec przeglądaliśmy co jeszcze może się przydać i podnieść standard szkoły w Małem Cichem - zaznacza wójt Żegleń. - To jak szkołą wyglądała do teraz, to obraz nędzy i rozpaczy. Ciężko to sobie wyobrazić, ale mieliśmy przechodnie klasy. Sale były małe, źle doświetlone, uczniowie i nauczyciele sobie przeszkadzali nawzajem. Do tego wąskie korytarze, na których nie dało się spędzać przerw. Korytarze miały po 1,5 m szerokości - opisuje stan szkoły sprzed remontu wójt.

Nowa szkoła ma powstać do 2023 roku, a jej koszt oszacowano na 13,5 mln zł. Budynek po oddaniu do użytku ma pomieścić dzieci nie tylko z Murzasichla, ale także uczniów z Małego Cichego i Stasikówki z klas 4-8. - Będzie to duży obiekt i będzie to normalna szkoła z zapleczem, z kuchnią, z salami dydaktycznymi i świetlicą, ale zamierzamy też otworzyć tam kilka oddziałów przedszkolnych, w tym sale bawialne - mówi o inwestycji Anita Żegleń. Połączenie nauki dzieci z trzech sołectw ma zapewnić lepsze warunki nauki, ale także lepsze dostosowanie do przyszego życia i nauki w dużych grupach. - W większych klasach kształtują poprawne relacje społeczne. Dzieci z małych klas jak idą dalej nie radzą sobie - zaznacza wójt Żegleń. - Takie szkoły już nie istnieją, gdzie są klasy 3-5 osobowe, a szkołą liczy ok. 40 osób. To nie jest normalna szkoła we współczesnym świecie - dodaje.

Powodem reorganizacji szkolnictwa na terenie trzech sołectw są także finanse gminy. - Nie jesteśmy w stanie dofinansować dalej szkoły w Stasikówcew tej formie. Jak kończą się sobwecje, to dopłacamy z budżetu gminy. Dopłata do jednego ucznia w Zębie, gdzie uczęszcza kilkuset uczniów wynosi 1300 zł rocznie. W Stasikówce, gdzie tych dzieci jest 40 – 50, dopłata na jednego ucznia to 16 200 zł rocznie – podaje w przybliżeniu kwoty dopłat Anita Żegleń.

2021 07 03 Stasikowka protest wobec reorganizacji szkoly4417

W związku z tak dużymi kosztami powstał pomysł, aby w szkołach w Stasikóce i Małem Cichem pozostawić dzieci z klas 1-3, a pozostałe roczniki mają być dowożone od Murzasichla na zajęcia. Dzięki takiemu rozwiązaniu dzieci nie tylko będą uczyć się w większych grupach, ale także będą mieć lepiej wyposażone sale zajęciowe.

Z pomysłem połączenia szkół nie zgadzają się rodzice uczniów uczęszczających do szkoły w Stasikóce. Założyli oni komitet obrony szkoły i wywiesili banery informujące o strajku. - Remontują szkołę w Murzasichlu i Małem Cichem, a u nas nic nie jest inwestowane. Obawiamy się, że po 2023 roku szkołą całkiem przestanie istnieć - mówi jeden z rodziców. Kolejni zarzucają władzom gminy, że nie wszystko da się przeliczyć na pieniądze i ten argument do nich nie trafia. Niestety zainteresowanie wysyłaniem dzieci do szkoły w obecnej formie jest niewielkie. - Teraz prawie nie ma klasy pierwszej. Rodzice nie są zainteresowani posyłaniem tu dzieci jeżeli szkoła zatrzymała się kilkanaście lat temu - mówi Anita Żegleń.

2021 07 03 Stasikowka protest wobec reorganizacji szkoly4407