intergera

Mieszkańcy pogranicza oraz wszyscy zainteresowani mogą mieć wpływ na kształt współpracy transgranicznej między Polską a Słowacją. Po kilku miesiącach intensywnej pracy, transgraniczni partnerzy przygotowali projekt programu Interreg Polska - Słowacja 2021-2027, finansowany z Funduszy Europejskich. Teraz przyszedł czas na konsultacje publiczne.

Polsko-słowacka współpraca transgraniczna ma długą tradycję. Projekty były finansowane już od 2004 roku, na początku w ramach programu PHARE, a następnie w ramach programu Interreg. Dzięki Funduszom Europejskim, zrealizowane zostało blisko 2000 projektów o wartości ponad 400 milionów euro. W latach 2021-2027 program nadal będzie wspierać projekty drogowe oraz te z zakresu dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego. Znaczna pula środków zostanie przeznaczona na rozwój turystyki oraz pogłębianie relacji społecznych i gospodarczych. Projekty będą jeszcze lepiej uwzględnia potrzeby różnych grup społecznych. Ponadto, przedsięwzięcia przyczynią się do zachowania oraz tworzenia nowych miejsc pracy na pograniczu. Na dofinansowanie mogą liczyć także inicjatywy, które dotyczą zwiększania bioróżnorodności, podnoszenia bezpieczeństwa mieszkańców i turystów w związku ze zmianami klimatycznymi oraz małe projekty, które od lat skutecznie zacieśniają lokalne więzi polsko-słowackie. W konsultacjach można wypowiedzieć się na temat ważnych zagadnień współpracy transgranicznej między Polską a Słowacją. Zgłoszone uwagi w czasie konsultacji zostaną rozpatrzone w toku prac nad ostateczną wersją Programu. Szczegóły dotyczące przebiegu konsultacji na stronie internetowej programu Interreg Polska-Słowacja w zakładce “Program 2021-2027". Uwagi można zgłaszać do 22 sierpnia.