2021 04 30 Wojewoda Czeki z kasa dla samorzadow2972

32,5 mln zł dla samorządów powiatu nowotarskiego i 11,4 mln zł dla samorządów z terenu powiatu tatrzańskiego, to wsparcie w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i Rządowego Fundusz Rozwoju Dróg.

Wicewojewoda małopolski Józef Leśniak oraz posłanka Anna Paluch wręczyli samorządowcom z górskich terenów powiatu nowotarskiego i tatrzańskiego symboliczne czeki.

- Zarówno samorządy powiatowe, jak i gminne wyjątkowo skorzystały – mówi Piotr Bąk, starosta tatrzański. - Te dwa nowe fundusze pozwalają w tym niełatwym okresie dla samorządów, bo budżety są napięte, a przychody mniejsze, przeciwdziałać negatywnym skutkom kryzysu, który wiąże się z sytuacją pandemii poprzez inwestycje. Ta myśl jest rewelacyjna, bo pieniądze, które otrzymaliśmy możemy przeznaczyć tylko na inwestycje, a środki trafią do kieszenie lokalnych przedsiębiorców. Dzięki temu sytuacja, która u nas jest szczególnie dotkliwa w jakiś sposób przynajmniej w niektórych branżach nie będzie tak bardzo uciążliwa – dodaje starosta.

Starosta przypomniał, że symboliczne czeki, które były rozdawane podczas dzisiejszej (30 kwietnia) uroczystości w Ośrodku Hyrny w Zakopanem, to już czwarta pomoc od strony rządu dla samorządów. Pierwsze pieniądze samorządy otrzymały w 2020 roku proporcjonalnie do wielkości. Kolejne subwencje miały charakter konkursowy. Przyznano także specjalną pomoc dla samorządów z terenów górskich w związku z ograniczeniami w turystyce podczas sezonu zimowego.

Tuż przed rozdaniem symbolicznych czeków głos zabrała także posłanka Anna Paluch, która stanęła w obronie rządu Prawa i Sprawiedliwości dementując krążące pogłoski, jakoby PiS nie lubi samorządów. - Te opowieści, że PiS nie lubi samorządów i chce je pozbawiać kompetencji to są "baje z mchu i paproci". Patrzę na uśmiechniętego wójta Jana Smarducha, który jest najlepszym dowodem na to, że wsparcie dostają nie tylko samorządy, gdzie rządzi PiS. Te środki to wyraz zaufania rządu do samorządów – mówiła Anna Paluch.

2021 04 30 Wojewoda Czeki z kasa dla samorzadow2750

2021 04 30 Wojewoda Czeki z kasa dla samorzadow2780

2021 04 30 Wojewoda Czeki z kasa dla samorzadow2731