fot 2

Podhalańskie Przedsiębiorstwo Komunalne spółka z o. o. w Nowym Targu w kwietniu 2021 zakończyła realizację projektu z zakresu gospodarki ściekowej, dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

 W ciągu prawie 3 lat od podpisania umowy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, spółka wybudowała ponad 17,8 km kanalizacji sanitarnej na terenie gmin: Biały Dunajec (0,57 km sieci), Nowy Targ (3,62 km sieci), Poronin (6,39 km sieci) i Szaflary (7,25 km sieci) w następujących miejscowościach: Biały Dunajec, Ludźmierz, Ząb, Stasikówka, Poronin, Murzasichle, Maruszyna, Zaskale, Szaflary. Wybudowana sieć kanalizacyjna umożliwi podłączenie ponad 280 nowych odbiorców usług.

W ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Nowy Targ” PPK Sp. z o.o. zlikwidowała oczyszczalnie ścieków w Murzasichlu i w Maruszynie, budując jednocześnie kolektory tranzytowe odprowadzające ścieki do zlewni oczyszczalni ścieków w Nowym Targu, a także zakupiła nowy samochód z zabudową do udrażniania i czyszczenia kanalizacji sanitarnej.

W związku z możliwością ubiegania się o dodatkowe środki finansowe, spółka po uzyskaniu pozytywnej decyzji i podpisaniu stosownego aneksu z NFOŚiGW w Warszawie rozszerzyła zakres projektu, realizując rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków w Czarnym Dunajcu. Zadanie to, polegające na zwiększeniu przepustowości oczyszczalni ścieków do 1600 m3/d i usprawnieniu technologii oczyszczania ścieków, pozwoliło na spełnienie zaostrzonych wymagań dotyczących jakości odprowadzanych ścieków dla ustanowionej aglomeracji Czarny Dunajec.

Całkowita wartość projektu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Nowy Targ” po rozliczeniu wszystkich zadań wyniosła ponad 28,6 mln zł, w tym dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko ponad 14,5 mln zł.

mat. prasowy