Budowa drogi gminnej 3

Na potoku Mały Rogoźnik w miejscowości Skrzypne powstaje most, który połączy Skrzypne z Maruszyną.

 Całkowity koszt inwestycji wyniesie 1 150 540,81 zł. Gmina Szaflary pozyskała 797 314,00 zł dofinansowania z Państwowego Funduszu Celowego w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania polegającego na budowie drogi gminnej wraz z obiektem mostowym łączącym miejscowości Skrzypne i Maruszyna.

Zakres prac obejmuje m.in.:

-budowę drogi gminnej o podstawowej szerokości 3,50m wraz z mijankami o szerokości 5,00m,

-przebudowę skrzyżowania drogi gminnej i drogi powiatowej 1646K Skrzypne-Szaflary-Ostrowsko (ul. Św. Jadwigi Królowej),

-budowę poboczy,

-budowę kładki pieszo – jezdnej o szerokości 5,70m i łącznej długości  ustroju nośnego 13,60m,

-budowę zabezpieczeń kładki za pomocą narzutu kamiennego,

-rozbudowę odwodnienia drogowego,

-przebudowę sieci teletechnicznej,

-montaż barier i oznakowania pionowego.

Celem realizacji niniejszego projektu jest poprawa warunków komunikacyjnych, poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, poprawa dostępności terenów inwestycyjnych oraz zapewnienie spójności dróg publicznych. Obecnie trwają prace budowlane. Wykonawcą robót jest Podhalańskie Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe S.A., ul. Szaflarska 102, 34-400 Nowy Targ.

Planowany termin zakończenia prac na koniec kwietnia 2021 r.

 Budowa drogi gminnej 2

mat. prasowy