Droga do Barci 1

Gmina Szaflary uzyskała dofinansowanie na remont z Państwowego Funduszu Celowego w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

Dotacja wyniosła 70% wartości zadania. Na drodze gminnej, na odcinku 800 metrów powstał asfalt, pobocza. Wykonawcą robót była firma Kal-Trans z Szaflar.

Celem zadania było podniesienie standardu technicznego drogi, poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, poprawa dostępności terenów inwestycyjnych, zapewnienie spójności dróg publicznych.

 Droga do Barci 4

 

mat. prasowy