pyzowka2016 1

U jednego z uczniów Szkoły Podstawowej w Pyzówce wykryto zakażenie wirusem COVID-19. Z tego względu dyrekcja placówki podjęła decyzję o czasowym zawieszeniu nauczania stacjonarnego dla wszystkich uczniów. 

Zdalne nauczanie ma obowiązywać od 17 września do 25 września.