6229387

Rano informowaliśmy, że dyrekcja SP nr 2 podjęła decyzję o wykorzystaniu dwóch "dni dyrektorskich", aby nie narażać uczniów ani pracowników. Szkoła informowała wtedy, że Sanepid "nie jest w stanie wydać decyzji o objęciu kwarantanną, ani wydać opinii zmiany trybu nauczania". Okazuje się, że decyzja o zdalnym nauczania została przesłana do szkoły później.

Na stronie szkoły ukazał się koljny komunikat dyrekcji w tej sprawie, wyjaśniający zaistniałe zamieszanie:

Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice i Opiekunowie.
 
Dyrekcja szkoły otrzymała 14 września 2020r. o godz. 19. 26 pozytywną opinię Państwowego Inspektora Sanitarnego w Zakopanem, zgodnie z którą zmienia się tryb nauczania w naszej szkole ze stacjonarnego na zdalny, na czas od dnia 15 września 2020r. do dnia 21 września 2020r. dla uczniów z oddziałów 1a, 2a, 2b, 3a, 3b, 7b.
            Ponieważ o godz. 19. 22 wpłynęło pismo Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, informujące nas, że "nie jest w stanie wydać decyzji o objęciu kwarantanną, ani wydać opinii zmiany trybu nauczania" w naszej szkole, dyrekcja szkoły, mając na uwadze dobro uczniów oraz nauczycieli i pracowników, chcąc uniknąć zagrożenia epidemicznego oraz czekając na podjęcie ostatecznej decyzji przez PSSE, wykorzystała przysługujące szkołom podstawowym 2 dni z puli tzw." dni dyrektorskich" po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej oraz Rady Rodziców.
        Oznacza to, że w dniach 15 i 16 września w szkole nie będzie organizowanych zajęć dydaktycznych. Informujemy, że w tych dniach zorganizowane zostaną jedynie zajęcia opiekuńczo-wychowawcze i nie będzie funkcjonowała stołówka szkolna.
           W związku z powyższym przekazuję Państwu informację dotyczącą organizacji nauczania, która jest uzależniona od opinii Państwowego Inspektora Sanitarnego w Zakopanem oraz decyzji organu prowadzącego szkolę w każdej chwili może jednak ulec zmianie.
 (...)
Z wyrazami szacunku
Monika Karpiel oraz Irena Gach- dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 2 w Zakopanem.

Szczegóły organizacyjne dostępne są na stronie szkoły: https://sp2zakopane.weebly.com

fot: SP nr 2 w Zakopanem