FCC Podhale

Maseczki, przyłbice, chusteczki czy rękawiczki - zużyte środki ochrony osobistej wymagają odpowiedniej utylizacji, aby minimalizować rozprzestrzenianie się koronawirusa. Co zrobić, aby nie stwarzały zagrożenia? Jak postępować z odpadami przebywając na kwarantannie? Eksperci FCC Polska przypominają szereg wskazówek dla mieszkańców.

Zużyte maseczki, rękawiczki oraz pozostałe środki ochrony indywidualnej, należy włożyć, do torebek foliowych, związać i wyrzucić do worka na odpady zmieszane. Całość należy również na koniec szczelnie związać i dopiero wtedy wyrzucić.

- Dzięki temu drobnemu zabiegowi nasi pracownicy, odbierając i sortując odpady nie będą mieli bezpośredniego kontaktu z materiałem potencjalnie zagrażającym ich zdrowiu – mówi Karol Wojtaszek Zastępca Kierownika Zakładu Mechaniczno-Biologicznego Przetwarzania Odpadów FCC Podhale. - To drobny gest, a skutecznie ochroni zdrowie naszych pracowników, które jest kluczowe w zapewnieniu ciągłości odbioru odpadów. Z tego samego powodu chcemy prosić mieszkańców o trzymanie dystansu 2 m od naszych pracowników zbierających odpady oraz tych obsługujących Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych – dodaje.

Dobre praktyki odpady 1

Pamiętajmy również, że pandemia nie zwalnia nas z segregowania odpadów. W 2020 roku musimy osiągnąć 50-procentowy poziom recyklingu odpadów komunalnych.

Osoby objęte kwarantanną natomiast powinny odczekać 72 godzin, zanim worek z odpadami zostanie wystawiony do odbioru. Takiego worka nie należy także wypełniać powyżej trzech czwartych jego objętości ani zgniatać. W miarę możliwości powinno się spryskać go preparatem wirusobójczym

W takcie kwarantanny odpady, których nie można łączyć z innymi (np. stary sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte baterie, akumulatory czy świetlówki) powinny być tymczasowo pozostawione w domu i przekazane do odpowiedniego punktu (PSZOK) dopiero w momencie, kiedy kwarantanna zostanie zakończona.

Więcej dobrych praktyk znajduje się na stronie: www.fcc-group.pl

Zalecenia zostały opracowane zostały zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego.\

mat. prasowy