P3890861NOWY TARG. Zaczęło się całkowite wyburzanie obiektów Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego na Kokoszkowie - placówki prawie 100-letnią tradycją. W tym miejscu powstanie zupełnie nowy kompleks, dla znacznie większej liczby uczniów. 

Wiele osób, które nie znały stanu technicznego popularnego „wetu”, może być zdziwionych decyzją o zrównaniu go z ziemią. Ale takie drastyczne posunięcie miało swoje uzasadnienia.

- Budynek z lat sześćdziesiątych  wymagał gruntownej modernizacji: nie tylko zewnętrznej fasady, ale przede wszystkim wnętrza i instalacji – wyjaśnia dyrektor ZSCKR, Łukasz Fudala. - Kosztorysy opracowane przez rzeczoznawców potwierdziły, iż   koszty modernizacji  przewyższą  koszt budowy nowego obiektu.

Rozbiórka zajmie cały grudzień - do końca roku plac ma być uporządkowany. Tymi pracami, w efekcie przetargu ogłoszonego przez ministerstwo rolnictwa, jako organ prowadzący, zajmuje się firma z centralnej części Polski.

P3890878

Inwestycja obejmie budowę, rozbudowę i nadbudowę, przynosząc trzykrotne powiększenie powierzchni centrum dydaktycznego w stosunku do starych obiektów. Szczegóły dotyczące prac inwestycyjnych są nadal w fazie uzgodnień i konsultacji. Dlatego też trudno jeszcze mówić o harmonogramie działań. 

- Teraz w Szkole kształci się  ok. 700 uczniów i słuchaczy – wylicza dyrektor. - W nowo powstałym obiekcie będzie  40 nowoczesnych, doskonale wyposażonych pracowni i sal lekcyjnych. Oznacza to, że co najmniej podwoimy liczbę uczniów i dodatkowo będziemy kształcić więcej osób dorosłych.

Fot. Anna Szopińska