TYM odsniezanie

Urząd Miasta wydał w tej sprawie komunikat.

I. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

droga krajowa nr 47 Zabornia - Zakopane i droga krajowa nr 49 Nowy Targ - Jurgów, wykonawcą będzie SAFEROAD GRAWIL. tel. dyżurny całodobowy Rejonu Nowy Targ 18 266-28-86, punktu ZUD Wykonawcy 539-778-010 oraz Punktu Informacji Drogowej 600-800-610 .

II. Zarząd Dróg Wojewódzkich

droga wojewódzka nr 957, ul. Ludźmierska., droga wojewódzka nr 969 Nowy Targ - Stary Sącz na odcinku od skrzyżowania z ul. Jana Pawła II do granic administracyjnych. wykonawcą będzie Andrzej Rol - tel. 605-277-682 Odpowiedzialnym za jakość i terminowość wykonania robót będzie: Jacek Rokicki - tel. 18 265-14-77, 798-826-365 lub 609-209-310 i Marcin Matras - tel. 609-094-547

III. Powiatowy Zarząd Dróg

drogi powiatowe leżące w granicach administracyjnych Nowego Targu (ul. Szaflarska ul. Św. Anny, ul. Kowaniec, ul. Waksmundzka) wykonawcą będzie KAL-TRANS Sp. jawna Kalata - tel. 601-550-142, 18 275-45-73. Odpowiedzialnym za jakość i terminowość wykonania robót będzie: Marcin Ligas - tel. 18 266-47-00 lub 609-820-544

IV. Urząd Miasta Nowy Targ

Ulice miejskie podzielono na strefy, za które odpowiedzialni są następujący wykonawcy:

Strefa II:

Niwa - strona zachodnia i wschodnia zjazdy od ul. Krakowskiej wszystkie odgałęzienia, os. Niwa Potok - od ul. Partyzantów z odgałęzieniami, ul. Partyzantów, łącznik Niwa - Klikuszówka, ul. Grel Boczna, ul. Starokrakowska, ul. Św. Brata Alberta, os. Robów od ul. Kowaniec do ostatnich zabudowań z odgałęzieniami, os. Robów do byłego Ośrodka Wychowawczego i do budynku nr 109 c, os. Marfiana Góra do ostatnich zabudowań, os. Zadział wzdłuż potoku do końca asfaltu, os. Zadział - odgałęzienie do Buflaku, os. Zadział połączenie z os. Nowym z odgałęzieniem, os. Nowe, os. Buflak - odgałęzienie w prawo i na wprost do końca asfaltu, boczna os. Nowe działka ew. 2783 i część działki ew. 2662, boczna os. Nowe działki ew. 2824 i 3352. Wykonawcą i odpowiedzialnym za jakość i terminowość wykonania robót w tej strefie będzie: Jan Adamczyk - tel. 603-092-388

Strefa III:

Szuflów do końca asfaltu z odgałęzieniami i zjazd do ul. Robów, os. Szuflów, ul. Smrekowa i zjazd do Przedszkola, os. Gazdy - wszystkie odgałęzienia do ostatnich zabudowań, os. Oleksówki - droga pod Prewentorium do końca asfaltu + interwencyjnie droga w kierunku budynku 20 b, os. Oleksówki - żółty szlak do końca asfaltu z odgałęzieniem oraz łącznikiem do drogi pod Prewentorium, os. Oleksówki od ul. Kowaniec - Długa Polana - do końca asfaltu z odgałęzieniem, droga z ul. Kowaniec poniżej Kościoła - wszystkie odgałęzienia do końca asfaltu, droga z ul. Kowaniec za mostkiem na zachód - do końca asfaltu, droga z ul. Kowaniec przed mostkiem na zachód - do końca asfaltu, droga z ul. Kowaniec za budynkiem Straży Pożarnej - wszystkie odgałęzienia, droga od ul. Kowaniec do Szkoły Podstawowej Nr 3 oraz wzdłuż ogrodzenia Zespołu Szkół Ekonomicznych, ul. Willowa od skrzyżowania z ul. Gorczańską w górę, ul. Kokoszków Boczna od ul. Gorczańskiej do ostatnich zabudowań, ul. Majora St. Mroszczaka, ul. Kokoszków od Zespołu Szkół Rolniczych do końca asfaltu, ul. Kokoszków Boczna od drogi głównej działka ew. 6633/2, ul. Kotlina, ul. Słoneczna, ul. Gen. Galicy, ul. Przywodzie, ul. Zacisze, os. Bednarskiego, ul. Ustronie, ul. Ustronie Górne, ul. Skotnica, ul. Skotnica Górna, ul. Halikowskiego. Wykonawcą i odpowiedzialnym za jakość i terminowość wykonania robót w tej strefie będzie: Ludwik Cyrwus - tel. 666-847-863 lub 18 266-80-06

Strefa I: pozostałe ulice miejskie nie wymienione powyżej.

Wykonawcą i odpowiedzialnym za jakość i terminowość wykonania robót będzie: Firma Handlowo-Usługowa „KAL-TRANS” Spółka Jawna Kalata z siedzibą ul. os. Nowe 1E – tel. 609-555-669.

Nadzór merytoryczny z ramienia Urzędu Miasta nad realizacją zadań związanych z zimowym utrzymaniem dróg prowadzić będzie:

Referat ds. Drogownictwa i Transportu, w poniedziałki od godz. 7.30 do 16.00, od wtorku do czwartku od godz. 7.30 do 15.30 i piątek od godz. 7.30 do 15.00 tel. 18 261-12-93 lub 18 261-12-89

Odpowiedzialnym za jakość i terminowość wykonania robót będzie: Marian Twaróg – tel. 667-727-416