P3770158POWIAT NOWOTARSKI. Podczas dzisiejszej sesji Rady Powiatu sporo uwagi poświęcono sytuacji covidowej. O funkcjonowaniu Podhalańskiego Szpitala w nadzwyczajnym trybie i trudnej perspektywie najbliższych tygodni – mówił dyrektor Marek Wierzba.

 W placówce działają teraz dwa segmenty reaktywowanego oddziału covidowego. Na 86 dostępnych łóżkach przebywa aktualnie 79 pacjentów.

Oddział tworzą 42 łóżka na jednym piętrze Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego oraz 40 łóżek „tlenowych” i 6 respiratorowych w miejscu kardiologii.

W miejscu ZOL-u hospitalizowanych jest 37 pacjentów, w miejscu kardiologii – 24 plus 4 pacjentów kardiologii, u których testy wypadły dodatnio. 5 „dodatnich” pacjentek jest izolowanych na oddziale ginekologiczno-położniczym. 5 pacjentów w stanie ciężkim jest leczonych na OIOM-ie. 4 łóżka obserwacyjne na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym są zajęte cały czas, niekiedy osób na obserwacji jest więcej. 

O to, ilu pacjentów nie przyjął Szpital zmuszony sytuacją i decyzjami wojewody do powiększania covidowej bazy – pytała radna Grażyna Tylka.

- Część pacjentów planowych nie została przyjęta na kardiologię – informował dyrektor Wierzba. – Ale jeśli pojawią się pacjenci z zawałem czy innym problemem kardiologicznym, wymagający szybkiej interwencji - covidowi nie covidowi - będą na tym oddziale hospitalizowani, bo w warunkach wyjątkowych, przy ratowaniu życia ludzkiego, segregacje muszą zejść na dalszy plan.

Ograniczenie możliwości bloku operacyjnego przez zmniejszenie ilości łóżek powoduje, że część pacjentów z planowymi terminami zabiegów będzie musiała czekać na swoją kolej, aż czwarta fala się przetoczy.

- Przyjęliśmy taktykę, że na ile się da, na ile możemy zabezpieczyć anestezjologów – zabiegi na bloku operacyjnym będziemy realizować – zapewnia dyrektor. - Stąd stanowiska respiratorowe poza OIOM-em. Jednak miałem już telefon z Urzędu Wojewódzkiego, aby zabezpieczyć kolejnych 30 kilka łóżek. Po mojej argumentacji zwiększono u nas bazę covidową o 10 łóżek  - 8 „tlenowych” i 2 respiratorowe. Zapowiedź wojewody jest taka, że koło wtorku - środy należy się spodziewać dalszych zwiększeń. Realizując ślepo te wytyczne, musielibyśmy urządzać kolejne łóżka covidowe na chirurgii, a tam wystąpi problem z zapewnieniem obsługi pielęgniarskiej, ponieważ pielęgniarki chirurgiczne zaprotestowały i nie chcą być na oddziale covidowym. Musielibyśmy tam ściągnąć internistów. A zaangażowanie internistów oznacza, że internę trzeba by drastycznie ograniczyć.  Lekarze z SOR oświadczyli natomiast jednoznacznie, że jeśli nie będzie możliwości umieszczenia na internie pacjentów „ciężkich” z całego subregionu, to nie przyjdą do pracy. Czekają nas w przyszłym tygodniu potężne problemy. To jeszcze będzie przedmiotem narad i analiz.

s8

Jak wyjaśniał dyrektor, odpowiadając na pytania radnych, wśród hospitalizowanych właściwie nie ma osób zaszczepionych. Na SOR natomiast trafiają również zaszczepieni (w proporcjach 8 : 2).

- Problemem jest to, że pacjenci covidowi nie szczepieni mają w Szpitalu pierwszeństwo przed pacjentami kardiologicznymi, z problemami krążeniowymi, oddechowymi itd. – zwracał uwagę szef placówki. - Należy głośno mówić o tym ogólniejszym zresztą zjawisku, bo mamy do czynienia z sytuacją co najmniej absurdalną.

- Mam propozycję wystąpienia z apelem, że trzeba się szczepić dla bezpieczeństwa swojego, swoich dzieci – rodzin – postulowała radna Grażyna Tylka. - Ja z tego miejsca apeluję, proszę: zaszczepcie się!

- Dziękuję pani radnej za ten apel i mam prośbę, by spróbowała użyć swojego autorytetu w stosunku do pielęgniarek i położnych, które nie chcą z możliwości zaszczepienia skorzystać – odpowiedział dyrektor Szpitala. 

- Może powinno to być oświadczenie rady, apel czy rezolucja – próbował precyzować radny Marek Szarawarski.

Jeszcze bardziej radykalne rozwiązanie podpowiadał radny Adam Jurek: - To proste – nie zaszczepiony: nie idziesz na mecz, nie idziesz do restauracji. Rząd powinien wprowadzić restrykcje.

Radny Stanisław Waksmundzki pytał o stosunek do propozycji, żeby płacić 600 zł za jedno szczepienie. Powiatowe władze jednak nie podjęły tego wątku.

- W mojej ocenie – dobre rozwiązanie wprowadził Singapur – włączył się do ożywionej dyskusji dyrektor Wierzba. - Nie ma tam przymusu, ale jeśli osoba nie zaszczepiona trafia do szpitala, to ponosi koszty hospitalizacji. To można by wprowadzić, nawet w formie ryczałtowej kwoty.

 Funkcjonujący w Szpitalu punkt szczepień notuje teraz nieznaczny wzrost zainteresowania. Szczepienia wykonuje jeden zespół. Dostępne są dwa preparaty. Chętni i zdecydowani mogą się zaszczepić „z marszu”, bez wcześniejszej rejestracji. Wystarczy pojawić się i zaczekać 10 – 15 minut. 

Fot. Anna Szopińska