img 5553

Rada Miejska w Rabce-Zdroju uchwaliła nowe stawki podatku od nieruchomości na 2022 rok. Jak stwierdzili radni, zwiększenie stawek jest niezbędne w celu właściwej realizacji zadań nałożonych na gminę. 

Kwoty wzrosną średnio o około 3,6 procenta. Zgodnie z decyzją rady, podatek od nieruchomości mieszkalnych wynosił będzie 0,89 gr za m.kw., od budynków, w których prowadzona jest działalność gospodarcza - 23 zł za m.kw., 5,25 zł za m.kw. od budynków związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, 12,04 zł za m.kw. od budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym, 7 zł za m.kw. od pozostałych budynków. 2% wynosi stawka podatku od budowli. Jeśli chodzi o grunty, to stawka za grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej wyniesie 1,03 zł za m.kw., za grunty pozostałe - 0,45 zł, od gruntów pod wodami - 5,17 zł. Uchwała wchodzi w życie 1 stycznia 2022 roku.

Źródło: Gmina Rabka/ oprac. AO