8b463febaf7275d36dffba2d69c15464

W związku z prowadzonymi pracami przy przebudowie DK49 ze skrzyżowaniem z ul. Szaflarską, w dniach od 22.11 do 26.11 planowane jest całkowite zamknięcie DK 49, po stronie prawej, na odcinku od skrzyżowania z ul. Kopernika do ronda (ul. Sikorskiego– odcinek od 0+550 do 1+000).

Wprowadzona zostanie czasowa organizacja ruchu, polegająca na poprowadzeniu objazdów ulicami: Krakowską (DK47), Szaflarską, Podtatrzańską i Sikorskiego.

W tym czasie będą prowadzone prace polegające na frezowaniu istniejącej nawierzchni, układaniu warstwy wiążącej nawierzchni, wymianie włazów studni kanalizacyjnych, układaniu pętli indukcyjnych do sygnalizacji świetlnej, a następnie układaniu warstwy ścieralnej nawierzchni.

Planowany termin zakończenia prac uzależniony jest od warunków atmosferycznych.