och strefa integracji 1Gmina Ochotnica Dolna ogłosiła czwarty już przetarg na zagospodarowanie terenu dla stworzenia przestrzeni spotkań.

Dwa lata temu gmina Ochotnica Dolna otrzymała dofinansowanie z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na realizację projektu pn. „Rewitalizacja w Gminie Ochotnica Dolna poprzez zagospodarowanie terenu dla stworzenia przestrzeni spotkań” w ramach działania „Odnowa obszarów wiejskich”.Całkowity koszt zadania wynosi 2 416 682,55 zł, natomiast wartość dofinansowania wynosi 1 498 636,04 zł. 

Przedmiotem projektu jest zagospodarowanie terenu dla stworzenia wielopokoleniowej przestrzeni spotkań w Ochotnicy Dolnej. W ramach realizacji zadania planuje się utworzenie: przestrzeni dla młodych - skate park, park linowy, ściana wspinaczkowa oraz odnowa płyty istniejącego boiska i ogrodzenia tego obiektu, przestrzeni dla dzieci i rodzin z dziećmi - plac zabaw oraz lodowisko na placu wykorzystywanym w lecie jako skate park, przestrzeni seniora - altana parkowa z ławami oraz zewnętrzna siłownia oraz przestrzeni wspólnych spotkań - miejsce na ognisko, zadaszona wiata - taras wyposażone w ławy i stoły.

Zaprojektowana została również przestrzeń parkowa, która dzięki przyjętym rozwiązaniom funkcjonalno-kompozycyjnym daje możliwość wspólnego i harmonijnego jej użytkowania przez różne grupy, zarówno niepełnosprawnych jak i pełnosprawnych. Istotnym elementem projektu jest ogród sensoryczny, którego funkcja dedykowana jest wspieraniu rehabilitacji wszystkich grup osób niepełnosprawnych, a szczególnie osób niepełnosprawnych z zaburzeniami funkcji poznawczych. Dobór poszczególnych elementów kompozycji został opracowany w taki sposób, by umożliwić interakcję z otoczeniem również osobom z poważnymi ograniczeniami ruchowymi - jest dostępny bezpośrednio z istniejącego parkingu. Zaprojektowany ogród sensoryczny to przestrzeń dedykowana także osobom niedowidzącym. Teren inwestycji został dodatkowo przystosowany dla potrzeb tej grupy osób niepełnosprawnych poprzez wprowadzenie barwnego kodu na elewacjach budynków w formie żółtych detali wykończenia.

To już czwarty przetarg na tę inwestycję. Dwa pierwsze przekroczyły kwotę, którą gmina zamierzała przeznaczyć na ten cel. W trzecim podejściu wykonawca nie podpisał umowy z gminą.

Źródło: UG Ochotnica Dolna/ oprac. AO