P3800692NOWY TARG. Dziś do południa most tymczasowy wzniesiony na Czarnym Dunajcu dla potrzeb budowy nowej „zakopianki” przechodził próbę obciążeniową. Procedura trwała ok. godziny.

Przeprowadziła ją firma wykonawcza i był to niewątpliwie spektakularny moment całej szybko posuwającej się budowy odcinka Rdzawka – Nowy Targ.

Próba odbyła się z pomocą potężnego „wozidła”, czyli załadowanej ziemią ciężarówki volvo, która może transportować ładunki 50 – 60-tonowe. Pracownicy najpierw – używając niwelatora - zmierzyli poziom przeprawy bez obciążenia, by następnie porównać ten wynik z otrzymanym, gdy żółte volvo stanęło pośrodku mostu. Ugięcie przy takim obciążeniu nie może przekraczać 4 centymetrów. Ciężki transport przejeżdżał wolno przez most najpierw z północy na południe, a później w odwrotnym kierunku.

P3800682

Dopuszczenie budowanego ok. czterech miesiące mostu to zdecydowanie lepsze widoki dla kierowców poruszających się ul. Ludźmierską, którzy niejednokrotnie utyskiwali na zatory i zabrudzenia nawierzchni w rejonie budowy przecinającej tę drogę wojewódzką. Dzięki mostowi tymczasowemu – służącemu tylko i wyłącznie inwestycji - skrócą się też trasy dowozu materiałów, który do tej pory musiał być transportowany przez Grel i Ludźmierz.

Testowanie przeprawy

Fot. Anna Szopińska