P3770520NOWY TARG. Mimo, że czas niepokoju, lockdownów i przesuniętych terminów nie sprzyjał inwestycjom – w ubiegłym roku udało się miastu doprowadzić do szczęśliwego finału kilka ważnych i potrzebnych zadań. Zdobyte na nie dofinansowania sięgnęły połowy ogólnych kosztów.

Wydatki odzwierciedlające rozwojowe lub regresyjne trendy, w Nowym Targu stanowiły minionego roku kwotę 49 milionów 61 tys. zł, czyli 24 procent wszystkich budżetowych wydatków, a to wskaźnik wysoki. Prawie 13 milionów z tej puli pochłonęły zadania drogowe.

Mieszkańcy os. Tobruku doczekali się wreszcie asfaltu, chodników, poboczy i całej infrastruktury na odcinkach od Nadmłynówki do „zakopianki”, o długości w sumie ponad pół kilometra. Przy kosztach prawie 4-milionowych zdobyte dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych i Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych wyniosło ok. 2 milionów 600 tysięcy.  Przy okazji została przełożona i wyasfaltowana  ścieżka rowerowa o szerokości 2,5 metra, do tej pory o nawierzchni żwirowej. Teraz oddziela ją od ruchu drogowego pas zieleni.

P3770550

Przeszło półtora milionowym kosztem była przebudowa ul. Ogrodowej – na odcinku 300-metrowym, od skrzyżowania z ul. Orkana do os. Bereki. Dofinansowanie pokryło tu połowę kosztów. Modernizacja łączyła się z przebudową wszystkich przyłączy, sieci i teletechniki. Komfort i bezpieczeństwo pieszych są już nieporównywalne do stanu sprzed generalnego remontu.

W systemie „zaprojektuj i wybuduj” powstawały miejsca postojowe parkingu Park & ride na terenie wcześniej zielonym przy ul. Kolejowej. Powstało tam 57 miejsc postojowych, w tej liczbie 3 dla niepełnosprawnych. Przy całkowitych kosztach sięgających prawie 600 tys. zł, aż 450 tys., czyli lwią część, stanowiło unijne dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego. Tak przygotowana infrastruktura – gdy ruszy już kolej po modernizacji – będzie bardzo istotnym elementem stacji o roli węzłowej, przesiadkowej i startowej dla użytkowników ścieżek rowerowych.

Środki z Budżetu Obywatelskiego pozwoliły natomiast stworzyć zaplecze turystyczne w postaci ławo-stołów i siłowni pod chmurką w rejonie przystanku na Oleksówkach, przy parkingu pod Długą Polaną. Urządzenie tego miejsca kosztowało 150 tys. zł.

P3770504

W partnerstwie ze słowackimi gminami oraz gminami Nowy Targ Łapsze Niżne i Szaflary, pod egidą Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej „Tatry”, za pieniądze z programu Interreg V A Polska-Słowacja, miasto finalizowało III etap budowy historyczno-kulturowo-przyrodniczego Szlaku wokół Tatr. Duże, 2,5-milionowe dofinansowanie tego zadania pozwoliło na budowę ciągu pieszo-rowerowego w okolicy lotniska, z ławkami, tablicami informacyjnymi i stojakami na rowery. Intensywny w tej okolicy ruch pieszy, rowerowy i rolkowy został w ten sposób odizolowany od ruchu samochodowego po wąskiej drodze. Przy okazji asfaltową nawierzchnię zyskał parking przy budynku Aeroklubu. Z tego samego źródła pokryte też zostały koszty ciągów pieszo-rowerowych w ulicach Schumana i Młynówka. Dofinansowanie pozwoliło również na remont i oświetlenie dwóch kładek na Czarnym Dunajcu – na wysokości lodowiska i za Urzędem Gminy. Kładki mają nową nawierzchnię bitumiczną, czyszczone i malowane były wszystkie elementy ich konstrukcji. Dzięki iluminacji obie kładki efektownie zaczęły wyglądać również nocą. Natomiast Strefa Relaksu na lewym brzegu Białego Dunajca wzbogaciła się dzięki temu projektowi o strefę wypoczynku dla rowerzystów, z oświetleniem i monitoringiem, altaną i leżakami. Te ważne dla miłośników rowerowego sportu zadania udało się zakończyć z niewielką tylko partycypacją miasta. W tym roku kolejne połączenie rowerowych ścieżek powstanie z rejonie przewidzianej do przebudowy ul. Kasprowicza.

P3770496

Regionalny Program Operacyjny, przez dofinansowanie w kwocie prawie 11 milionów 300 tys. zł, umożliwił kontynuację projektu realizowanego przez miasto wraz z sąsiednimi gminami Nowy Targ i Szaflary, pod hasłem „Kompleksowa integracja systemu niskoemisyjnego transportu miejskiego”. Został już zmodernizowany plac zajezdni MZK, tabor firmy wzbogacił się o 6 nowych, komfortowych, w pełni zautomatyzowanych pojazdów. Są to autobusy marki ISUZU i SOLARIS. Zostały też wymienione wiaty przystankowe, a w trakcie budowy jest wielopoziomowy parking przy ul. Kościuszki.

„Rozwój infrastruktury turystycznej poprzez zakup specjalistycznego sprzętu do przygotowania tras biegowych oraz budowę wież widokowych” to tytuł kolejnego projektu, jaki zyskał dofinansowanie ze środków europejskich dzielonych na szczeblu wojewódzkim. Plany wzniesienia w jego ramach wież widokowych spełzły na niczym z powodu zbyt wysokich kosztów, natomiast zakupiony specjalistyczny ciągnik sprawdza się w przygotowywaniu tras dla narciarstwa biegowego, ilekroć pozwolą na to warunki śniegowe. Sprzęt służy też do utrzymania ścieżek rowerowych. 

Rolę inwestora zastępczego przejęło miasto od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, podejmując się przebudowy skrzyżowania ul. Jana Pawła II z drogą krajową 49 przy prywatnej stacji paliw. Koszty robót w kwocie ponad miliona 200 tys. zł pokrył prywatny inwestor. Akurat ta realizacja pozwoliła otworzyć dojazdy do terenów inwestycyjnych wokół lotniska.

P3770480

Pod koniec roku Fundusz Dróg Samorządowych udzielił znaczącego dofinansowania kolejnym drogowym inwestycjom, przewidzianym do realizacji już w tym roku. Chodzi o z górą milion 300 tys. zł na remont ul. Długiej, od Orkana do osiedla Bereki i milion 440 tys. na remont ul. Kasprowicza. W Funduszu czekają już na rozpatrzenie kolejne wnioski miasta – o dofinansowanie rozbudowy drogi na Szuflowie i budowę kolejnego odcinka ul. Sikorskiego, tym razem łącznika z ul. Szaflarską.

Największa i najkosztowniejsza z nowotarskich inwestycji – przebudowa i rozbudowa MOK-u wraz z zagospodarowaniem otoczenia, o kosztach ogólnych w wysokości prawie 34 milionów 680 tys., jest już na półmetku. Odtąd prace będą się koncentrowały się na elewacjach i we wnętrzu. Regionalny Program Operacyjny dofinansowuje to potężne zadanie 6 milionami, natomiast z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych miasto zyskało 2 miliony  787 tys. Te ostatnie środki pochodzą z tarczy antykryzysowej. Dofinansowania pozyskane dla tegorocznych już inwestycji sięgają już 14 milionów zł, a jest to ponad połowa zakładanych kosztów. Największą z nich będzie budowa Strefy Aktywności Gospodarczej na terenie byłych NZPS „Podhale”.  

Z dofinansowaniem wojewody małopolskiego oraz ministra kultury, w wysokości pokrywającej całe koszty – został w minionym roku zakończony II etap przebudowy kwatery wojennej z lat 1914 – 1923 na komunalnym cmentarzu. W tym roku miasto stara się znowuż o dotację na remont pomnika katyńskiego. Gotowy projekt czeka na środki od wojewody.

Nawierzchnie dróg, odprowadzenia wody i chodniki poprawiane były także na podgorczańskich osiedlach – Ustronie, Zadział czy Marfiana Góra. Fragmentami remontowana jest nawierzchnia rynku, a przekładanie i stabilizowanie kostki brukowej to procedura, niestety, dość długa.

Nowotarskie inwestycje

Fot. Anna Szopińska