zakologo

Oświadczenie burmistrza Zakopanego Leszka Doruli. 

W związku z trwającym stanem pandemii, Burmistrz Leszek Dorula wraz z Radnymi Miasta Zakopane, w roku 2020 wychodząc naprzeciw trudnościom związanym z funkcjonowaniem przedsiębiorczości w naszym mieście, utrzymali stawki podatkowe na poziomie z roku 2019 i 2017. Stawki podatkowe również nie zostały podniesione na rok 2021. Trwające nadal obostrzenia i zakazy związane z pandemią, nie pozwalają na funkcjonowanie branży turystycznej i usług z nią związanych, dlatego myśląc o dalszym wsparciu i pomocy dla mieszkańców w tej trudnej sytuacji, Burmistrz przygotował nowe rozwiązania, będące odpowiedzią na aktualne problemy mieszkańców, przedsiębiorców i ich rodzin. W celu realizacji tego wsparcia zostały przygotowane projekty uchwał i zarządzenie, które dotyczą zwolnienia z części podatku od nieruchomości oraz częściowego wydłużenia płatności za miesiąc styczeń i luty 2021 roku. Zwolnienia te i przedłużenia płatności dotyczyć będą również opłat czynszowych za styczeń i luty dla najemców lokali użytkowych i dzierżawców nieruchomości, mających podpisaną umowę z Gminą Miasta Zakopane. Szanowni Państwo, pamiętajmy, że budżet naszego miasta jest tworzony wspólnie, również z Państwa wpłat i podatków, dlatego przygotowując propozycję wsparcia i pomocy musimy zachować kontrolę nad możliwościami budżetu, tak aby nie utracić płynności finansowej. Wierzymy, że ta pomoc pomoże złagodzić skutki pandemii i pozwoli nam wspólnie przetrwać ten trudny czas.

mat. prasowy