chairlift 2080001 1280

Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii opublikowało szczegółowe wytyczne dla funkcjonowania branży narciarskiej.

We wtorek rano wicepremier Jarosław Gowin potwierdził na Twitterze, że w tym sezonie zimowym stoki będą otwarte. Po południu na stronie ministerstwa opublikowano szczegółowe zalecenia, według których powinny działać. Celem wdrażania procedur jest zwiększenie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników, gości / klientów oraz osób przebywających na terenie stacji turystyczno-narciarskich, zorganizowanych terenów narciarskich oraz kolei linowych i wyciągów narciarskich, minimalizowanie ryzyka zakażenia pracowników oraz klientów oraz kompleksowe działanie przeciwepidemiczne dostosowane do etapu zaawansowania stanu epidemii.

Podzielono je na cztery kategorie:

- zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom / obsłudze,

- zapewnienie bezpieczeństwa na terenie zorganizowanych terenów narciarskich, kolei linowych i wyciągów narciarskich oraz stacji turystyczno-narciarskich,

- procedury zapobiegawcze: podejrzenie zakażenia SARS-CoV-2 u pracowników / obsługi,

- procedury postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia SARS-CoV-2 u gościa / klienta.

Pracownikom należy zapewnić dostęp do środków ochrony indywidualnej, zwrócono też uwagę na konieczność dezynfekcji i mycia rąk oraz dezynfekcji powierzchni wspólnych oraz zachowanie dystansu.

Punkt drugi to 17 wytycznych, w których Ministerstwo zaleca, aby stacje narciarskie zostały podzielone na odrębne strefy: stoki narciarskie, ośrodki noclegowe, wypożyczalnie i punkty restauracyjne. Nie wiadomo jednak na razie czy oznacza to wznowienie działalności gastronomii czy działalności hotelarskiej.

Rekomendowanym sposobem zakupu bietów jest biletomat lub zamówienie ich online. Punkty usługowe, wypożyczalnie czy sklepy na terenie stacji narciarskich powinny umożliwiać płatność bezgotówkową. 

Instrukcja zawiera również rekomendację podjęcia działań mających na celu rozłożenie ruchu narciarzy i turystów korzystających z urządzeń transportu linowego równomiernie w ciągu dnia, jednak nie sprecyzowano ich.

Oczywistym wydaje się codzienna dezynfekcja oraz przestrzeganie instrukcji sanitarnych, jak i zapewnienie gościom stacji dezynfekujących z płynem odkażającym. 

Przejazd kolejkami i wyciągami to obszerny punkt:

W zakresie przejazdów wyciągami narciarskimi, kolejami linowymi oraz przenośnikami taśmowymi itp., w celu zapobiegania gromadzeniu się klientów w kolejce do przejazdu w/w urządzeniami, dopuszcza się ich funkcjonowanie zgodnie z przepustowością nominalną, w przypadku gdy miejsca zajmować będą osoby zamieszkujące w jednym gospodarstwie domowym lub mające wspólny nocleg lub wspólnie podróżujące do stacji turystyczno - narciarskiej – przy czym konieczne jest w trakcie przejazdu zasłonięcie nosa oraz ust W innych przypadkach konieczne jest zachowanie dystansu od innych osób i stosowanie ograniczeń zgodnie z aktualnymi przepisami rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Zalecenia obejmują też podjęcie działań pozwalających na zachowanie odstępów pomiędzy klientami w kolejce do wyciągu, np. odgradzanie szarfami, wyznaczanie „tuneli” dojścia, wyznaczanie punktów, w których mogą przebywać klienci itp.

Rekomenduje się informowanie klientów, aby -  o ile to możliwe i nie będzie powodowało gromadzenia się osób w kolejce do przejazdu urządzeniami transportu linowego - na jednym krześle lub w jednej gondoli miejsca zajmowały osoby zamieszkujące w jednym gospodarstwie domowym lub mające wspólny nocleg lub wspólnie podróżujące do stacji turystyczno - narciarskiej.

Na tą  chwilę nie ma jednak informacji, by branża noclegowa mogła działać.

 

Opublikowano rekomendacje dotyczące poszczególnych etapów zaplanowanych przez rząd w nadchodzącym czasie.

W etapie odpowiedzialności, który ma potrwać od 28 listopada do 27 grudnia zastosowany zostanie najdalej posunięty reżim sanitarny:

  • prowadzenie obiektu rekreacyjnego w postaci ośrodka narciarskiego/stacji narciarskiej jest dopuszczalne pod warunkiem zapewnienia, aby na jego terenie znajdowała się nie więcej niż jedna osoba na 100 m2 powierzchni ośrodka narciarskiego dostępnej dla jego użytkowników, z wyłączeniem obsługi;
  • zamknięcie stref gastronomicznych zgodnie z wytycznymi dla tej branży w trakcie trwania etapu odpowiedzialności.

Funkcjonowanie branży narciarskiej w okresie stabilizacji, czyli wytyczne odnośnie ilości osób na m2 oraz działanie gastronomii i hoteli,  uzależnione będzie od strefy, w której stacja/ ośrodek się znajduje. Szczegółowe zalecenia dla poszczególnych stref  dostępne są na stronie gov.pl