125937747 1300170173664703 5640860422173826263 n

Rodzina Księdza Profesora Józefa Tischnera nie zgadza się na rekolekcje pod jego imieniem. Również malarz Marian Gromada, którego zdjęcie zostało wykorzystane do promocji wydarzenia wyraża sprzeciw. Związek Podhalan odpowiada.

 

Na fanpage Jego Oczami pojawił się list otwarty rodziny księdza Tischnera do Zarządu Głównego Związku Podhalan w Polsce. Sprzeciwiają się oni wykorzystywaniu wizerunku księdza do promowania wydarzenia. Stwierdzają też, że rekolekcje zostały zaplanowane w tym samym czasie, co zapowiedziane już w październiku Nadzwyczajne Dni Tischnerowskie w Krakowie.

Być może termin Rekolekcji został ustalony wcześniej, ale ich przebieg wygląda na alternatywę (przeciwwagę?) dla Dni Tischnerowskich – podkreślają.

 program rekolekcji goralskich

Bliskim księdza Tischnera nie podobają się też osoby, które mają być prelegentami na rekolekcjach: Zaniepokojenie budzą nazwiska niektórych prelegentów rekolekcji, których tematyka ma nawiązywać do osoby i myśli ks. Tischnera. Są wśród nich postacie, których publiczne wypowiedzi stoją w sprzeczności z duchem dialogu i otwartości uosabianym przez ks. Józefa Tischnera. Sytuują się także na antypodach „świata ludzkiej nadziei”, którego wizję starał się budować ks. Józef Tischner. Ks. prof. Dariusz Oko wznieca nienawiść do osób homoseksualnych, a jego ideologiczna batalia przeciw „genderyzmowi” nosi znamiona obsesji. Publikacje ks. prof. Andrzeja Zwolińskiego skupiają się głównie na apokaliptycznych zagrożeniach płynących ze świata. Uproszczona wizja współczesności, którą przedstawia ks. Zwoliński, przepełniona jest lękiem i radykalną niechęcia wobec wszystkiego, co nie jest nominalnie katolickie. Także wypowiedzi arcybiskupa Marka Jędraszewskiego trudno uznać za „tischnerowskie” z ducha, bo zamiast podejmować dialog z ludźmi inaczej myślącymi zajmuje się piętnowaniem wrogów, wśród których obok osób LBGT znaleźli się ostatnio single i singielki.

 

Podkreślają, że nie chcą, by propagowane na rekolekcjach poglądy były przypisywane księdzu Tischnerowi i przypominają, że był on przeciwnikiem upolityczniania religii.

Wyrażamy głębokie ubolewanie, że nazwisko i podobizna Józefa Tischnera są wykorzystywane przez inicjatorów XII Rekolekcji Góralskich. Jako rodzina ks. Tischnera nie zgadzamy się na to, by łączyć jego osobę z tendencjami, które nazywał w swoich tekstach „religią schorowanej wyobraźni – tymi słowami kończąc swój list.

 

Mocne słowa autora zdjęcia

Marian Gromada - artysta, malarz i autor zdjęcia ks. Józefa Tischnera również wyraził sprzeciw wobec wykorzystania do promocji rekolekcji zdjęcia jego autorstwa. Podkreślił, że zostało użyte bezprawnie i zarzął jego usunięcia. Odniósł się także do wyboru prelegentów wydarzenia. 

STANOWCZO PROTESTUJĘ I NIE ZGADZAM SIĘ na bezprawne użycie przez Związek Podhalan w Polsce im. Św. Jana Pawła II ZDJĘCIA KS. PROFESORA J. TISCHNERA MOJEGO AUTORSTWA do firmowania organizowanych w tym roku w dniach 20-22 listopada Rekolekcji Góralskich w Łopusznej. Wysłałem już moje pismo protestacyjne do Zarządu Związku Podhalan z siedzibą w Ludźmierzu. Oczekuję na jak najszybsze zaprzestanie bezprawnego wykorzystywania mojej pracy w celach i przez organizacje, z zasadami działania których absolutnie nie jest mi po drodze – czytamy na stronie artysty – Na plakacie reklamującym to wydarzenie widnieje fragment fotografii przedstawiającej Księdza Profesora Józefa Tischnera siedzącego przed Jego domem w Łopusznej.

Oświadczam, że jestem autorem tego zdjęcia. Jest ono dla mnie nie tylko moim dziełem (w sensie prawnym), lecz przede wszystkim bardzo cenną pamiątką po Człowieku, który był, jest i pozostanie dla mnie Autorytetem. Nikt nie pytał mnie o zgodę na wykorzystanie tej fotografii do publikacji na plakacie związanym z XII Rekolekcjami Góralskimi. Nie wyraziłem mojej zgody na wykorzystanie mojej pracy i mojej pamiątki do firmowania XII Rekolekcji Góralskich i stanowczo oświadczam, iż w żadnym wypadku bym jej nie wyraził. Od dłuższego już czasu działalność Związku Podhalan, idee i osoby (zwłaszcza politycy i przyklaskujący ich niecnym, cynicznym działaniom niektórzy księża i hierarchowie polskiego Kościoła Katolickiego – nazwiska tego typu osób duchownych widnieją wśród celebransów i prelegentów tegorocznych XII Rekolekcji Góralskich) promowane przez tę organizację są mi zupełnie obce, a nawet uważam je za sprzeczne nie tylko ze „Wskazaniami dla Synów Podhala” autorstwa Władysława Orkana - jednego z czołowych działaczy podhalańskiego ruchu regionalnego i Związku Podhalan, jak również z tym, co wielokrotnie głosił i swoim życiem pokazywał Ksiądz Profesor Józef Tischner, ale przede wszystkim z godnością i honorem uczciwego człowieka, chrześcijanina postępującego zgodnie z przesłaniem Ewangelii.

W związku z powyższym żądam usunięcia bezprawnie wykorzystanego zdjęcia mojego autorstwa przedstawiającego Księdza Profesora Józefa Tischnera z wszelkich materiałów promujących XII Rekolekcje Góralskie organizowane przez Związek Podhalan w Polsce im. Świętego Jana Pawła II oraz ks. Jana Gacka – kapelana Zarządu Głównego.

Marian Gromada

artysta malarz i autor fotografii Ks. prof. J. Tischnera

 

Zarówno list artysty, jak i bliskich Księdza Tischnera zostały wystosowane z datą 15 listopada, dzień później wieczorem zdjęcie zostało usunięte ze strony Związku Podhalan, zmieniono też plakat.

Na profilu artysty można zobaczyć oryginalne zdjęcie, a także plakat z wykorzystaniem lekko przerobionej fotografii.

 

Związek Podhalan odpowiada.

Skontaktowaliśmy się też z Zarządem Związku Podhalan. Publikujemy całość odpowiedzi prezesa ZP.

Szanowni Państwo

Jesteśmy zaskoczeni reakcją rodziny Tischnerów na organizowane w tym roku rekolekcje ZP w Łopusznej. Rekolekcje Związku Podhalan odbywają się już po raz 12 i tradycyjnie jest to listopad. Termin tegorocznych rekolekcji został zaplanowany już na ubiegłorocznych rekolekcjach w Łącku i podobnie jak przy innych rekolekcjach ZP szczegółowy termin został podany z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem. Gospodarzem rekolekcji jest każdorazowo inny Odział ZP, który przy wsparciu Zarządu Głównego Związku Podhalan odpowiada za sprawne zorganizowanie rekolekcji. W przeszłości były to m.in. Szczyrk, Szaflary, Ochotnica ...

Organizacji tegorocznych rekolekcji podjął się Oddział ZP w Łopusznej, aby uczcić 20-lecie śmierci pierwszego kapelana Zarządu Głównego Związku Podhalan – ks. Józefa Tischnera, który poprzez miejsce zamieszkania i działalność mocno związał się z tą podhalańską miejscowością i gdzie zresztą spoczął na miejscowym cmentarzu. Było dla nas oczywistym, że miejscem rekolekcji w 2020r. może być rodzinna miejscowość kapelana ZP.

Tradycyjnie, tematyka rekolekcji spoczywa na barkach kapelanów ZP, a w szczególności ks. Jana Gacka, zaś skład prelegentów pozostaje od lat podobny. Zawsze staramy się, aby podczas rekolekcji był z nami przedstawiciel hierarchii kościoła. Jest to dla nas tym cenniejsze, że w programie i statucie ZP mamy od 100 lat wartości mocno osadzone w wierze i nauce Kościoła.

Chcielibyśmy podkreślić, że nie było niczyim zamiarem wywołanie negatywnych odczuć, ale niezrozumiałym dla nas by było, aby w programie rekolekcji organizowanych w rodzinnej miejscowości kapelana ZP pominąć zupełnym milczeniem osobę ks. J. Tischnera. Ubolewamy także, że dobór nazwisk i treści budzi takie kontrowersje. Możemy się zastanowić przy organizacji kolejnych rekolekcji, czy zerwać z tradycją stałych moderatorów i prelegentów.

 Z góralskim pozdrowieniem

Prezes Zarządu Głównego Związku Podhalan w Polsce Julian Kowalczyk

 fot: Związek Podhalan