babiog 1

To już ósmy przypadek zakażenia COVID-19 wśród dyrekcji parku.

Pierwsze zakażenia pojawiły się z początkiem września. Osoby zarażone zostały objęte kwarantanną. Część pracowników pracuje zdalnie pozostali zdrowi pracownicy są w terenie.  Pomimo zarażeń park funkcjonuje normalnie przez cały czas, wszystkie szlaki turystyczne są otwarte i dotyczy to również Akademickiej Perci. Turyści powinni jednak zachować wszelkie środki ostrożności związane nie tylko z pandemią, ale z poruszaniem się po górach.