dps białka

Wśród zarażonych koronawirusem są zarówno podopieczni, jak i osoby z personelu placówki.

Chorzy podopieczni przebywają na terenie placówki w odizolowaniu, ich stan jest na tyle dobry, że nie wymagają hospitalizacji. Pracownicy są w domach. Dom Pomocy Społecznej prowadzony jest przez Zgromadzenie Sióstr Serafitek. Na terenie znajduje się też Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy.

fot: DPS Białka