IMG 9234 Copy

8 września nastąpił odbiór techniczny rozbudowanego i zmodernizowanego obiektu Oczyszczalni Ścieków w Tylmanowej w ramach inwestycji pn. „Modernizacja i rozbudowa (w tym zwiększenie przepustowości) oczyszczalni ścieków w Tylmanowej”.

Udział w spotkaniu wzięli: Wójt Gminy Ochotnica Dolna Tadeusz Królczyk, pełnomocnik wójta ds. inwestycji - Paweł Cetera, kierownik Zakładu Komunalnego - Zbigniew Chlebek, kierownik oczyszczalni ścieków - Grzegorz Wójciak, Peter Frank - Prezes Ekoservispol, Łukasz Bąkowski - Kierownik robót Technologicznych – Ekoservispol, Sylwia Sołtys - Przedstawiciel Ekoservispol, Małgorzata Flaka - Kierownik Robót (branża sanitarna), Waldemar Tadel - Przedstawiciel podwykonawcy (branża elektryczna), Marian Jacewicz - Inspektor nadzoru (branża budowlana i sanitarna), Sławomir Olszewski - Inżynier Kontraktu, Ewa Witowska - Asystent Inżyniera kontraktu, Ryszard Filipek - Inspektor nadzoru (branża elektryczna).

Zakres rozbudowy obejmował: nadbudowę istniejącego reaktora biologicznego, budowę nowego reaktora biologicznego z separatorem fluidalnym z osadnikiem wzdłużnym kieszeniowym o przepływie Qśr = 705 m3/d , wraz z budynkiem kontenerów skratek i piasku, budowę pompowni ścieków, budowę instalacji zewnętrznych, obejmujących: instalację kanalizacji opadowej, instalację wody technologicznej, instalację wody użytkowej, instalację osadu recyrkulowanego, instalację ścieków surowych, instalację ścieków oczyszczonych, instalację energetyczną, budowę wjazdu oraz budowę drogi dojazdowej wraz z zagospodarowaniem terenu.

W zakresie modernizacji sześciu istniejących reaktorów biologicznych z separatorem fluidalnym z osadnikiem wzdłużnym kieszeniowym o przepływie sumarycznym Qśr = 600 m3/d zmieniono istniejącą technologię na technologię z recyrkulacją osadu czynnego niezależną od napowietrzania biologicznego o powiększonym przepływie sumarycznym Q = 750m3/d, oraz zdemontowano wyeksploatowane urządzenia i instalacje montując nowe o podobnych parametrach.

Podczas spotkania wszyscy zebrani mogli zapoznać się z zakresem przeprowadzonych prac oraz technologią oczyszczania ścieków. Rozbudowa obiektu wymagana była w związku z inwestycjami w rozwój systemu kanalizacji ściekowej.

źródło: UG Ochotnica