1024px Kroscienko nD ratusz 1

Na konto gminy Krościenko wpłynęła juz dotacja z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 w wysokości 2 126 274,00 (dwa miliony sto dwadzieścia sześć tysięcy dwieście siedemdziesiąt cztery złote).

Jak informuje Wójt Gminy Jan Dyda -wysokość dotacji dla gminy uzależniona jest od prowadzonych inwestycji i przeznaczona może być tylko na inwestycje. Środki te mają zrównoważyć straty jakie gmina poniosła z powodu pandemii koronawirusa i zmniejszenia wpływów do budżetu z tego powodu.

UG Krościenko