kroscienkospotkanmie

W ramach akcji „Bezpieczne Wakacje” oraz „Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą” policjanci z powiatu nowotarskiego podejmują szereg działań zmierzających do zapewnienia bezpieczeństwa dzieci i młodzieży podczas trwających wakacji. W ubiegły wtorek, dzielnicowy z Komisariatu Policji w Krościenku nad Dunajcem wspólnie z przedstawicielami innych służb odwiedził harcerzy wypoczywających na obozie w Jaworkach.

6 lipca br. dzielnicowy z Komisariatu Policji w Krościenku Nad Dunajcem, wraz ze strażakiem z Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Targu, pracownikiem. ds. zarządzania kryzysowego Urzędu Miasta i Gminy Szczawnica oraz podleśniczym Leśnictwa Stare, odwiedzili obóz harcerski w Jaworkach, gdzie wypoczywają dzieci i młodzież w wieku od 10 do 17 lat.

Podczas spotkania poruszane były kwestie dotyczące bezpieczeństwa, zachowania się w przypadku wystąpienia zagrożeń pożarowych jak też związanych z nagłą zmianą warunków atmosferycznych. Omówiony został również temat zachowywania się w okolicy zbiorników wodnych, rzek, podczas pobytu w górach oraz zachowania wobec agresywnych zwierząt. Dodatkowo sprawdzono ogóle warunki bezpieczeństwa na terenie obozu, zwrócono uwagę na zapewnienie drożności dróg dojazdowych i ewakuacyjnych. Żadna z przybyłych służb nie miała uwag do stanu, ani organizacji obozu.