PrzechwytywanieNOWY TARG. Fotopułapka uchwyciła na gorącym uczynku sprawców podrzucania odpadów w rejonie ul. Sikorskiego w Nowym Targu. Chodzi o miejsce, które było przedmiotem interpelacji radnego Pawła Liszki.

Referat ds. gospodarki odpadami Urzędu Miasta zaapelował dzisiaj o obywatelską pomoc w zidentyfikowaniu sprawców. Po krótkim czasie ci jednak sami się zgłosili, deklarując wolę uprzątnięcia zawartości dwóch worków z odpadami poremontowymi, głównie stłuczonymi flizami.

Wyjaśnili też przyczynę zajścia: mężczyzna, w którego świeżo nabytym mieszkaniu odbył się remont, nie dysponował jeszcze umową na odbiór odpadów. Koledzy chcieli dwa feralne worki stłuczki oddać w PSZOK-u, jednak nie zostały tam one przyjęte, ze względu na brak umowy. Ktoś natomiast wskazał dwom mężczyznom miejsce, gdzie mogą - ponoć legalnie - zawieźć i wysypać stłuczkę oraz gruz. Nie wiadomo, czy dobrze zrozumieli, o jaką nieruchomość chodzi. Wydawało się im, że to wskazane miejsce. A tam czuwała fotopułapka...