20210523 121115 HDR

W Białce pojawiył sie dziod. Moze nie byłoby w tym nic dziwnego, przecie rozni ludzie po świecie chodzom. Tyn jednak wisioł na drzewie, ne i nie do końca był jakby… zywy…

 E! przecie dziś Zielone Świątki! Toz to dziady wiysajom, bramy srucajom ze zawiasow ne i ogniska polom. Ale wiycie.. Świat sie zmiynio, ze zwycajow nasyk ojcow zostaje już coroz mniyj. Wiym, ze dziady wiysali po słupak juz roki tymu. Ino cemu? Tu już mi brakło. Trza pytać starsyk.

20210523 121037 HDR

I tak juz wiem, ze dziady wiysali pannom, co sie nie za barz dobrze prowodzały. Ale wiecie nie zawse tak to było. Casem jak sie ftoryn parobek pocuł urazony, ze go panna nie fciała, to jej wiysoł takiego dziada przed chałpom i jesce na jakiejsi desecce pomstowoł na niom co nie miara, coby swojom urazonom dume podlycyć. Tymu tyz rano  ludziska chodziyli wkoło ścion i sukali cy im fto jakiego dziada nie podruciył.

 

20210523 121148 HDR

 

Moili tyz chałpy. Stawiali przed nimi zielone gałązki, casem ik przystrajali, a casem ino zostawiali zielone.

Downiej u nos nie polyli tak watry, pryndzyj oświecali ducha.

Nasi spominajom, ze chłopcy goniyli koło wody i targali kore ze smrekow. Potem jom zesywali, coby powstoł taki mały tobołecek i do środka dawali smołe z drzew. Podpolali to i wiysali na drucianyk uchwytak, a potem syćka razem goniyli po polak i wywijali śnimi ponad głowami. Wycytałak, ze to fakły i zwycaj mioł odganiać złe duchy i przynosić urodzaj. Nie wiem tedy cymu ujek Wartki i inni chłopcy w Białce goniyli oświecać ducha, ale widocnie tego oświecenio tyz potrzebowoł. Potem zwycaj juz pomału ginoł, bo chłopy pomstowały, ze zamiast urodzaju majom dodeptane zboża, co im już zdonzyły cosik podrosnąć.

Z tymi ogniskami to dziś kapke gorzej, bo przecie syćko leje jak pieron od rana i dysc syćko przygasi. Musom chłopy dobrze hajcować, coby watre utrzymać.

Na Śpisu chłopy chodziyli na moje. Zbierali sie chłopcyska, brali muzyke i śli przez wieś grajyncy i śpiywajyncy pod oknami tym pannom, co im sie widzom. Casem tyz ik obtańcowali.

Myślałak, ze takie zwycaje tyz już ino w opowieściak bedom. A tu pozierom dziś na tego fejsbuka i widzem, ze chłopcyska w Cornej Gorze tradycje trzymajom. Leje, duje, a oni som! Przypotrzcie sie sami: