filmospkluszkowce

Codziennie - przez całą dobę - nad bezpieczeństwem mieszkańców czuwają druhowie z ochotniczych straży pożarnych. Na co dzień ojcowie, synowie, mężowie. Ratują dorobek, a nierzadko i ludzkie życie. Pomagają podczas pożarów, wypadków drogowych, innym razem uczą jak nieść pomoc, czy biorą udział w akcjach charytatywnych. Prezentujemy Wam krótki film ukazujący ich codzienną działalność.

Film nakręcono dzięki wsparciu z Fundacji Orlen w ramach programu „Moje miejsce na Ziemi” Edycja 2/2019, przy współpracy z Gminą Czorsztyn.

Opr. Aneta Markus