accidental slip 542551 1920

Wypadki drogowe zdarzają się każdego dnia. Wiele z nich kończy się mniej lub bardziej poważnymi uszczerbkami na zdrowiu, skutkującymi tymczasową albo trwałą niezdolnością do pracy. Warto zabezpieczyć się przed takimi sytuacjami już zawczasu, wykupując ubezpieczenie komunikacyjne NNW. W większości przypadków sprzedawane jest ono w pakiecie z polisą OC. Choć klient nie ma obowiązku jego nabycia, warto to zrobić. W takiej sytuacji można bowiem liczyć na odszkodowanie.

Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków mogą zakupić nie tylko kierowcy. Coraz częściej na takie rozwiązanie decydują się również pasażerowie. Dzięki temu zyskują oni pewność, że w razie stania się ofiarą wypadku bądź innego zdarzenia drogowego otrzymają dodatkowe świadczenie, które będą mogli przeznaczyć np. na pokrycie kosztów leczenia i rehabilitacji.

Czego dotyczy ubezpieczenie NNW komunikacyjne?

Uległeś wypadkowi komunikacyjnemu, w wyniku którego doznałeś określonych obrażeń powodujących trwałą lub tymczasową niezdolność do pracy? Jeśli jesteś posiadaczem ubezpieczenia NNW, w niedługim czasie na Twoje konto trafi jednorazowe świadczenie w adekwatnej do stopnia poniesionego uszczerbku na zdrowiu wysokości. Przy ustalaniu wysokości przysługującej Ci kwoty, ubezpieczyciel bierze pod uwagę zgromadzoną dokumentację medyczną, a także orzeczenie wydane przez współpracującego z nim konsultanta lekarskiego. Kwotę świadczenia określa się na podstawie tabeli procentowej, wskazującej na rodzaj poniesionych obrażeń oraz ich zakres. Kluczowa przy obliczaniu wartości ubezpieczenia jest też jego suma.

Chcesz samodzielnie obliczyć kwotę należnego Ci ubezpieczenia NNW komunikacyjnego? Skorzystaj z praktycznego narzędzia udostępnionego na stronie internetowej: https://rankomat.pl/kalkulator/oc-ac/.

Musisz pamiętać, że wypłata ubezpieczenia NNW zależy od faktu doznania urazu na skutek wypadku drogowego. Jeśli zatem byłeś uczestnikiem zdarzenia komunikacyjnego, z którego wyszedłeś bez szwanku, nie możesz liczyć na otrzymanie jakichkolwiek pieniędzy.

Jak to działa w praktyce?

Jeśli suma wykupionego przez Ciebie ubezpieczenia NNW opiewa na 30 tys. złotych, to w przypadku złamania ręki lub nogi w wyniku wypadku komunikacyjnego otrzymasz około 5% z tej kwoty, czyli 1500 zł. Jeśli doznany uraz okaże się poważniejszy, możesz liczyć na odszkodowanie w proporcjonalnie wyższej kwocie. Pamiętaj, że im niższe ubezpieczenie wykupisz, tym mniejsza suma odszkodowania będzie Ci przysługiwać. Dlatego też zakup tanich ubezpieczeń NNW jest w praktyce nieopłacalny. Zanim podpiszesz umowę, zwróć uwagę nie tylko na kwotę świadczenia, ale też na zakres przypadków, które obejmuje. Im będzie on szerszy, tym lepiej dla Ciebie.

Ubezpieczenie NNW jest jednym z najczęściej oferowanych przez firmy ubezpieczeniowe produktów. Można je wykupić osobno albo w pakiecie z innym ubezpieczeniem np. OC. Jak to zrobić? Sprawdź na stronie internetowej: https://rankomat.pl/tanie-oc.

Zakres obowiązywania ubezpieczenia NNW komunikacyjnego

Warto pamiętać o tym, że ubezpieczeniem NNW objęte są nie tylko następstwa wypadków drogowych. Firmy ubezpieczeniowe zobligowane są do wypłaty świadczenia również wtedy, gdy doznałeś urazu w trakcie:

  • wsiadania lub wysiadania z pojazdu;
  • pakowania bagaży, załadowywania lub rozładowywania samochodu, jego bagażnika itp.;
  • postoju, jeśli w tym czasie doszło do kolizji drogowej.

W zależności od warunków zawartej umowy ubezpieczenie NNW może swym zasięgiem obejmować także skutki innych nieszczęśliwych zdarzeń, np. kontuzji sportowych albo urazów doznanych podczas wykonywania obowiązków domowych. Są jednak pewne okoliczności, w których ubezpieczyciel ma prawo odmówić wypłaty świadczenia. Dotyczy to takich sytuacji, jak:

  • zdarzenia drogowe spowodowane celowo przez klienta lub wynikające z jego rażących zaniedbań;
  • prowadzenie pojazdów mechanicznych bez stosownych uprawnień;
  • jazda pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.

Pomimo różnych niedoskonałości ubezpieczenie NNW to świadczenie, które warto nabyć. Nigdy bowiem nie wiadomo, co Ci się przydarzy, a dodatkowe pieniądze na leczenie zawsze się przydadzą.