2021 08 07 Sabalowa Noc Orlice i zbojnicy1543

Pasowano nowych Zbójników, a kobiety podniesiono do godności Wiyrchowyj Orlicy. Przyznano także nowe wyróżnienia.

Sabałowa Noc w Bukowinie Tatrzańskiej, to czas kiedy mężczyźni, którzy swoim życiem pokazali, że dbają o krzewienie góralskiej kultury są pasowani na Zbójników. W tym roku pasowano Krzysztofa Dobrzyńskiego z Ochotnicy Górnej, Edwarda Staszla z Dzianisza i Mirosława Lassaka z Krakowa.

Do godności Wiyrchowyj Orlicy podniesione zostały Danuta Łapka z Bukowiny Tatrzańskiej, doktor etnologii Katarzyna Ceklarz z Rabki-Zdrój i Małgorzata Mirga-Tas z Czarnej Góry.

Specjalne wyróżnienie srebrnego zbójnickiego pierścienia otrzymał doktor Emilian Kowal z Chyżnego.

fot. Marcin Szkodziński