Patriotyczne śpiewanie 2020NOWY TARG. Patriotyczna pieśń buduje poczucie narodowej dumy, jest zwierciadłem tysiącletniej historii narodu, łączy pokolenia, wzrusza i raduje. Ze świadomością takiej jej roli młodzież z klas mundurowych Prywatnego LO w Szkołach im. prof. Venuleta włączyła się w nurt narodowego śpiewania.

Zajęcia wokalno-instrumentalne, na których zostało nagranych kilka wykonanych przez kadetów pieśni, były – ze względu na epidemiczny czas – prowadzone on-line. Młodzież przygotowała też wiersze o patriotycznej wymowie i tym słowno-muzycznym montażem, który przybierze też postać filmową, chce uczcić 102. Rocznicę odzyskania Niepodległości.

Ponieważ wychowanie w duchu miłości do Ojczyzny, poszanowania narodowego etosu, sztandaru  i chlubnej historii Polski zajmuje ważne miejsce w edukacyjnym procesie przyszłych kadr obronności kraju - do uczestnictwa w patriotycznym śpiewaniu, historycznych konkursach, uroczystościach państwowych i obchodach znaczących w naszych dziejach rocznic, mundurowej młodzieży nie trzeba namawiać, a nieraz sama wychodzi z taką inicjatywą. Tym bardziej, że artystycznych i wokalnych uzdolnień jej nie brakuje.

Na razie – tylko próbka wykonania „Pierwszej Brygady”:

https://www.youtube.com/watch?v=Qa8ow52l0UI