Samorodyzap21NOWY TARG. Podhalańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk i Uniwersytet Trzeciego Wieku zapraszają na wykład dr inż. Pauliny Dembskiej-Sięki pt. ”Pradawne i współczesne tajemnice odsłonięcia skalnego na Samorodach w Nowym Targu”.  

W związku z ograniczeniami, wykład, który jest zaplanowany w poniedziałek 7. czerwca, w ratuszowej sali, będzie również dostępny na stronie NTVK, Towarzystwa i UTW. Dr inż. Paulina Dembska-Sięka – geolog, specjalistka z zakresu hydrogeologii i ochrony środowiska, autorka publikacji naukowych i opracowań środowiskowych.

Prace i projekty naukowo-badawcze wyjaśniające genezę i skład geochemiczny wysoko zmineralizowanych wód podziemnych realizowała we współpracy z AGH. W wolnych chwilach odkrywa tajemnice dawnych i współczesnych geoekosystemów Ziemi. Swoją wiedzę i pasję przekazuje podczas zajęć dydaktycznych, konferencji, sympozjów oraz w mediach społecznościowych, współtworząc profil Geo4kids.

Wierzy, że działalność geoedukacyjna przyczynia się do podnoszenia świadomości ekologicznej i kształtowania społeczeństwa odpowiedzialnego za przyszły stan środowiska.