17 196360

Według ONZ handel ludźmi jest trzecim, po handlu bronią i narkotykami, najbardziej dochodowym przestępstwem i dotyczy każdego regionu świata. W jego zwalczanie i zapobieganie angażują się międzynarodowe instytucje i organizacje. Funkcjonariusze Placówki Straży Granicznej w Zakopanem realizowali wspólnie z Policją oraz Państwową Inspekcją Pracy działania ukierunkowane na handel ludźmi.

W ramach europejskiego projektu EMPACT THB prowadzono liczne kontrole, mające na celu zwalczanie zorganizowanej przestępczości handlu ludźmi w celu wykorzystania do pracy przymusowej.

Kontroli poddano obiekty zatrudniające cudzoziemców w powiatach tatrzańskim, limanowskim oraz myślenickim. Skontrolowano 38 osób w tym m.in. obywateli Bangladeszu, Gruzji, Indii, Wietnamu, Turcji, Nepalu, Ukrainy, Filipin oraz Tunezji.

W trakcie prowadzonych działań nie stwierdzono wykonywania przez cudzoziemców pracy przymusowej, czy też handlu ludźmi.

źródło: KOSG