portfel20NOWY TARG. Komenda Powiatowa Policji w Nowym Targu apeluje do znalazcy zagubionego portfela o jego zwrot. W przeciwnym razie grożą mu sankcje karne.

Zdarzenie miało miejsce 19. listopada br., około godziny 17.45, na przystanku autobusowym przy ul. Krakowskiej - Niwa (trasa w kierunku Krakowa) w Nowym Targu. Właściciel zgubił tam portfel z dokumentami, który po chwili zabrała nieznana osoba. W portfelu znajdowała się gotówka, a także bardzo ważne dla właściciela dokumenty.

Osobę, która podniosła z zatoki autobusowej przy przystanku znaleziony portfel, policja prosi o kontakt z właścicielem lub nowotarską komendą pod nr tel. 47 83 46 400 lub 47 83 46 459. 

 Przypominamy, że na znalazcy ciążą prawne obowiązki w przypadku znalezienia cudzej rzeczy – przypomina asp. Dorota Garbacz, rzeczniczka nowotarskiej KPP.  Bowiem zgodnie z art. 125  kodeksu wykroczeń: Kto w ciągu dwóch tygodni od dnia znalezienia cudzej rzeczy (…)  nie zawiadomi o tym organu Policji lub innego organu państwowego albo w inny właściwy sposób nie poszukuje posiadacza, podlega karze grzywny do 500 złotych albo karze nagany.  Natomiast przywłaszczenie rzeczy znalezionej to już przestępstwo, które zgodnie z art. 284 § 3 kodeksu karnego podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.