cyfrowanie 1151x488 px

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Gorce-Pieniny” zakończyło realizację projektu pn. „Cyfrowanie w Pienianach”, dofinansowanego z Programu Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu – Kultura ludowa i tradycyjna 2021.

Projekt realizowany był przez 8 miesięcy podczas 160 godzin, którego celem było zachowanie ciągłości tradycji rękodzielniczej poprzez bezpośrednie przekazanie wiedzy i unikatowej umiejętności kroju, ręcznego szycia, cyfrowania elementów męskiego stroju pienińskiego. 

Zajęcia prowadził twórca ludowy Jan Kubik - laureat nagrody Gloria Artis - krościeński regionalista, a jego uczniami było 5 młodych osób z obszaru LGD.

Projekt zakończony został wystawą efektu pracy uczestników oraz dokumentacją filmową, pokazującą proces cyfrowania stroju góralskiego.