IMG 8120

Dnia 8 listopada 2021 roku odbyło się uroczyste wręczenie Lokalnym Grupom Działania aneksów do umów na dodatkowe środki na poddziałanie 19.2 (wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego PROW 2014-2020) i 19.4 (koszty bieżące i aktywizacji), wręczane przez Pana Wicemarszałka Województwa Małopolskiego Łukasza Smółkę. Z ramienia Lokalnej Grupy Działania Spisz Podhale  aneks odebrała  Prezes Janina Schlegel oraz  Wiceprezes Wiesław Parzygnat.

- Dzięki unijnemu wsparciu, mieszkańcy Małopolski mogą realizować coraz więcej swoich pomysłów, coraz więcej podmiotów nie tylko rozwija swoje działalności gospodarcze, ale i są otwierane kolejne  mówił Wicemarszałek Łukasz Smółka na spotkaniu z 32  Grupami LGD.

W związku z decyzją Parlamentu Europejskiego i Rady, została wydłużona realizacja dotychczasowych programów na rzecz rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich o 2 lata.

Każda LGD, ubiegająca się o podwyższenie środków finansowych na wsparcie realizacji operacji w ramach LSR, zobowiązana była do przeznaczenia co najmniej 35% przyznanych środków na przedsięwzięcia w zakresie podejmowania działalności gospodarczej.

Dzięki dodatkowym środkom i pozostałym środkom już w przyszłym roku 2022 Lokalna Grupa Działania Spisz Podhale będzie ogłaszać nabory. Szczegółowe informacje o planowanych konkursach będą publikowane na stronie www.spisz-podhale.com.

Zarząd LGD Spisz Podhale