P3960434NOWY TARG. Zachodnia część intensywnie rozbudowującej się Niwy przed świętami dostała prezent oczekiwany od 30 lat – rurami popłynął gaz. Duża liniowa inwestycja wiązała się też doprowadzeniem sieci kanalizacyjnej i poprawieniem dróg.

Nitki gazociągu i przyłącza do domów wykonywała Polska Spółka Gazownictwa, a sieć kanalizacyjną – Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji.

Sieć gazowa na terenie Nowego Targu dynamicznie rozwija się od kilku lat, skutkując przyłączeniem zarówno dużych obiektów użyteczności publicznej, jak i indywidualnych budynków.

n1

- Natomiast jeśli chodzi o Niwę, dwa lata temu, przy budowie drogi Niwa-Grel, została rozbudowana nitka prowadząca do kościoła Św. Brata i do Szkoły Podstawowej Nr 4 – mówi Waldemar Wojtaszek, wiceburmistrz Nowego Targu. - W ubiegłym roku udało się nam wzdłuż tej głównej ulicy, równoległej do „zakopianki” rozbudować sieć gazową z dwoma bocznymi odnogami. W 2021 roku, w ramach kontynuacji wspólnych działań pomiędzy miastem, gazowniczą spółką a MZWiK-iem, udało się z kolei górną część Niwy zgazyfikować i doprowadzić tam kanalizację sanitarną. Na części tego obszaru prace będą kontynuowane jeszcze w przyszłym roku. 

 Kooperacja miasta, gazowniczej spółki i MZWiK-u służy oczywiście stopniowemu obniżaniu poziomu niskiej emisji – również w rejonie tak odległym od Centrum jak Niwa. Tym bardziej, że budownictwo jednorodzinne na tym terenie rozwija się bardzo dynamicznie.

P3960425

- W trakcie realizacji na drogach zarówno głównych, osiedlowych, jak i pobocznych, została ułożona nowa masa bitumiczna – dodaje wiceburmistrz. - Mamy więc gaz, kanalizację, ale i odnowione drogi na Niwie.

Rejon leżący po obu stronach „zakopianki” jest jednak bardzo rozległy. Nitka gazociągu powinna więc przekroczyć linię szosy i pobiec w kierunku osiedli podgorczańskich. Takie też są perspektywiczne plany.

n3

- Równocześnie z systematyczną rozbudową sieci gazowej na Niwie przygotowany został duży projekt, który zasili w gaz również północne tereny tego obszaru – zapowiada Grzegorz Luberda, przewodniczący Rady Miasta, sam niwianin. - Chodzi o ulice Klikuszówka i Nowe, z zejściem na Zadział i na Robów. Staramy się uzbierać jeszcze więcej wniosków, żeby całościowo zaopatrzyć te tereny i doprowadzić gaz także do osiedla Buflak.

Mieszkańcy jednak muszą uzbroić się w cierpliwość, bo projektowanie, uzyskiwanie zgód i pozwoleń, również sporządzenie projektu instalacji wewnętrznej to procedura, niestety, czasochłonna.

Fot. Anna Szopińska