P3950765NOWY TARG. Duża była ranga i duży był rozmach upamiętnienia 40. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego, organizowanego przez nowotarski Oddział Nr 6 Zarządu Regionu Małopolskiej „Solidarności”.

Religijne, rekonstrukcyjne, oficjalne i koncertowe wydarzenia wypełniły prawie całą niedzielę. Prestiżu dodał im  honorowy patronat Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz marszałka Województwa. Organizatorzy to wspomniany Oddział Małopolskiej „S”, Burmistrz Nowego Targu, krakowski Oddział Instytutu Pamięci Narodowej i Stowarzyszenie NZS 1980.

Poczty sztandarowe towarzyszyły uczestnikom upamiętnienia bolesnej daty już kościele św. Katarzyny, podczas Mszy św. w oprawie muzycznej Chóru „Gorce”, sprawowanej w intencji Ojczyzny i ofiar stanu wojennego. Składanie wiązanek pod obeliskiem bł. Ks. Jerzego Popiełuszki, męczennika narodowej sprawy i patrona „Solidarności”, poprzedził Apel Poległych. Padły w nim imiona i nazwiska nieżyjących już działaczy, osób internowanych i represjonowanych. Górniczymi mundurami wyróżniali się przedstawiciele „Solidarności” z kopalni soli w Wieliczce. Nie brakło też pocztu sztandarowego Regionu Małopolska.

P3950840

Już na rynku, przy wschodniej ścianie ratusza, Filip Musiał – dyrektor Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie, otwierał przygotowaną przez tenże Oddział wystawę „Stan wojenny 1981 – 83”. Ten traumatyczny czas „wojny polsko-Jaruzelskiej” objął 586 dni, ale transformację i demokratyzację państwa opóźnił o 10 lat, pogłębił rozkład gospodarki, wielu młodych, wykształconych osób zmusił do emigracji. Bezmiar cierpień i szkód przyniósł polskim rodzinom.

Oficjalna część obchodów odbyła się już w sali widowiskowej Miejskiego Centrum Kultury. Profesjonalne prowadzenie zapewnił dziennikarz radiowy Mariusz Kuś. Tamten czas wspominali wiceminister klimatu i środowiska Edward Siarka – wtedy uczeń liceum w Jabłonce oraz posłanka Anna Paluch – wówczas zaangażowana w akcję strajkową studentka III roku Akademii Górniczo-Hutniczej.

- Największym złem, jakie można zrobić w polityce, to odebrać ludziom nadzieję – mówił parlamentarzysta, a teraz już wiceszef resortu. – To uczynił stan wojenny.

P3950818

Głos zabierała również Bronisława Czarska - Marchelewicz - sekretarz Zarządu Regionu Małopolska NSZZ "Solidarność", jako przedstawicielka delegacji z Krakowa. Podziękowania za organiczną pracę w terenie i zorganizowanie imponującego upamiętnienia kierowane były przede wszystkim do kierownika biura nowotarskiego Oddziału, Leszka Jankowskiego.

Okolicznościowe medale czterdziestolecia powstania NSZZ „Solidarność” wybite przez Komisję Krajową, goście z Krakowa wręczyli rodzinom lub reprezentantom nieżyjących już działaczy. Tak uhonorowano 12 osób: Czesława Jodłowskiego, Władysława Skalskiego, Andrzeja Janiszewskiego, Stanisława Żółtka, Jerzego Mroczkę, Piotra Chodorowicza, Bolesława Ozorowskiego, Zbigniewa Piekarczyka, Wilhelma Czarniaka, Stanisława Kaleciaka, Stanisława Watychę i Hannę Rayską-Grzesiak.

Medale 40-lecia powstania NSZZ „Solidarność” w Małopolsce, wraz z dyplomami uznania zasług i działalności na rzecz Polski i Związku, także z bogato ilustrowanym albumem „Wybieram „Solidarność” – odebrały 22 osoby, a są to: siostra Elżbieta Krawczyk, Grażyna Kukulska, Krzysztof Owczarek, Ryszard Postawka, Wojciech Szopiński, Marian Gołczyński, Tadeusz Figiel, Robert Ozorowski, Maria Krupa, Antoni Antolak, Jan Krzak, Maria Starmach, Kazimierz Dzielski, Rozalia Bigos, Jan Studentowicz, Romualda Feldman, Jan Bednarczyk, Stanisława Szatkowska, Kazimierz Piszczek, Józef Marszałek, Franciszek Tomaszkowicz.

P3960242

Niektórzy kombatanci heroicznego okresu „Solidarności” przy okazji tych obchodów spotkali się po raz pierwszy od wielu lat. I – mimo podziałów, które teraz targają krajem, mimo „rachunków krzywd”, potrafili oni natychmiast odnaleźć język idei, która czterdzieści lat temu kazała im walczyć, wierzyć, ryzykować i płacić za to słoną cenę. A teraz widzą, co ich rodacy czynią ze szczęsnym-nieszczęsnym darem wolności.

Galeria Macieja Gębacza:

Galeria Anna Szopińskiej:

{gallery}ania/Solidarność/Solidarność_40-lecie_stanu_wojennego{/gallery}